Foto van een brein

Sharing Expertise

Because of its activities, CAVA has a great deal of expertise in archive, heritage and information management. It tries to actively share this knowledge and expertise with colleagues and interested parties.

Most of these texts are only available in Dutch.

Articles and Lectures

Records Management

 • Ward Vansteenkiste, “De RMTool bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Strategie in een SharePoint omgeving”. Lecture given at the Inspiratiedag RMTool, 19 November 2019.
 • Ward Vansteenkiste, “Change Management. Implementatie van SharePoint bij de VUB”. Lecture given at the FAAD-studiedag, 6 May 2019.
 • Ward Vansteenkiste, “De integratie van SharePoint in het informatiebeheer: een uitdaging voor het records management”. In: Wie klasseert, die vindt: Hedendaags Document- en Archiefbeheer in Besturen en Organisaties. Brussels, Politeia, 2018, pp. 56-81.
 • Ward Vansteenkiste, “Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos”. In: META, 2018, 3, pp. 42-43.
 • Virgile Royen and Frank Scheelings, “De verwerving van onderzoeksarchieven aan de Vrije Universiteit Brussel: op zoek naar mogelijkheden”. In: Archief- en Bibliotheekwezen van België, 2018, LXXXIX, 1-4, pp. 43-70.
 • Ward Vansteenkiste, “De integratie van SharePoint in het informatiebeheer. Challenge accepted!”. Lecture given at Informatie aan Zee, 14 September 2017.
 • Sofie Vanobbergen and Ward Vansteenkiste, “De DigiTest: een scoremodel als kwaliteitsmeter van de digitale administratie”. In: Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST). Brussels, PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, 2017.

Appraisal

 • Ward Vansteenkiste, “Selectie aan de VUB”. Presentation given for the workshop “Bewaren of vernietigen in Vlaanderen en Nederland”, 8 February 2019.
 • Frank Scheelings and Ward Vansteenkiste, “Selectie als breekijzer in de beleidsstrategie. Casus: het selectieproject van de Vrije Universiteit Brussel”. In: Drossens, P., de Hart, C., Heidebrink, I. & Foscarini, F. (eds.), Selectie II: Theorie, praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen (S@P Jaarboek). ’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2018, pp. 160-175.
 • Ward Vansteenkiste, “Het WAVA-datamodel. Waardering, Acquisitie en Vernietiging van Archieven: een geïntegreerd archiefbeheer bij het VUB-Universiteitsarchief”. In: Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST). Brussels, PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, 2013.

Digitization

Miscellaneous

 • Frank Scheelings and Ward Vansteenkiste, “Auditors en archivarissen: natuurlijke bondgenoten”. Presentation given at the Werkgroep Interne Auditoren Hoger Onderwijs (WIAHO), 16 October 2018.
 • Frank Scheelings, “Theoretisch kader van participatieve werkingen in archieven”. Lecture given at the conference “Archieven uit de boot of op de kar! Participatieve revolutie of evolutie?” (AMVB), 9 March 2017. pdf filePresentatie_ParticipatieveWerkingen_20170309.pdf (311 KB)

Workshops

 • Workshops given for the Werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA):

  • Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos”, 2017-2018
  • E-mails archiveren. Stop het verlies van het verleden”, 2019
  • Digitale preservatie”, 2020
 • Lisa Dejonghe, “Collectieplan van CAVA”. Presentation given for the workshop “In Goede Handen” (erfgoedcel Brussel), 3 December 2018.
 • Lisa Dejonghe, “Digitale hygiëne”. Presentation given for the workshop “Geïntegreerde bediendeopleiding voor anderstaligen” (VDAB), 27 April 2018.

Projects

Examples of Work Tools