Foto van een boek

publicaties

Sint-Verhaegen: (Schijn)heilig studentenerfgoed

Studentencultuur en erfgoed zijn begrippen die niet vaak met elkaar geassocieerd worden. Wie niet vertrouwd is met de merkwaardige wereld der studentikoziteit durft dit soms te herleiden tot een turbulent samenkomen van obscene rituelen en openbaar dronkenschap. Echter, niets is minder waar! Doorheen de eeuwen hebben studenten hun tijd buiten de aula’s gekruid met een gevarieerde waaier aan tradities en folklore. Dit is uitgegroeid tot een rijk historisch en cultureel patrimonium dat dikwijls over het hoofd wordt gezien maar niettemin het ontdekken waard is.

Tijdens deze wandeling maak je kennis met een van de oudste en belangrijkste tradities uit het eigenzinnige Brusselse studentenleven: Sint-Verhaegen. Dit evenement weet al bijna anderhalve eeuw op 20 november duizenden studenten naar het centrum van de hoofdstad te lokken, waar zij met veel luister het leven en denken van Pierre-Théodore Verhaegen vieren.  Aan de hand van negen herinneringsplaatsen ontdek je de betekenis en geschiedenis van St V, dat in 2019 opgenomen werd op de Brusselse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.

Deze wandeling en gids werden opgesteld in het kader van een stageopdracht van CAVA, in samenwerking met het Brussels Studentengenootschap – Geen Taal Geen Vrijheid. Stagiair Alan Jockmans deed onderzoek, schreef de teksten, verzorgde de lay-out en zorgde voor aanvullende afbeeldingen en illustraties.

Cover van de erfgoedwandeling "Sint-Verhaegen: (Schijn)heilig studentenerfgoed

Wil je een exemplaar?

Je kan de brochure tijdens de openingsuren ophalen of ons vragen om een exemplaar naar je op te sturen. Bezorg ons in dat geval je naam, adres en het aantal exemplaren dat je zou willen ontvangen.

Auteur

Alan Jockmans

Uitgever en publicatiedatum

Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, Brussel, 2021

Aantal pagina's

19 p.

Prijs

gratis