Foto van een lezing

LEZINGEN

Lezingen

CAVA organiseert geregeld activiteiten (raadpleeg hiervoor de Agenda), maar we geven ook graag lezingen op vraag van verenigingen, scholen en andere groepen. We bieden bijvoorbeeld een lezing aan over de vrijzinnigheid als levensbeschouwing sinds WOII en meer specifiek over de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu en de verhouding van UVV tot haar lidverenigingen.