Foto van een onderzoeker

onderzoek

Onderzoek naar het studentenleven in Brussel

In 2006 ontwikkelde het Universiteitsarchief de tentoonstelling 150 jaar Vlaamse studenten in Brussel. Deze tentoonstelling vormt een eerste kennismaking met het onderwerp. De verhalenavond Studentikoos en vrijzinnig vormt een mooie aanvulling op deze tentoonstelling.

De archieven van studentenkringen en studenten die bewaard worden bij CAVA lenen zich goed voor verder onderzoek. Deze illustreren immers het sociale leven aan de universiteit en in Brussel, met jaarlijkse hoogtepunten als St V, het Vrijzinnig Zangfeest, het Spel Zonder Grenzen, e.d.m.

In 2019 werd St V op de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed (ICE) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geplaatst. Het dossier dat toen werd ingediend, geeft een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van dit feest. Verder onderzoek hiernaar is aangewezen.

CAVA deelt graag haar online bibliografie met geïnteresseerden. Het gaat om een niet-exhaustieve lijst van boeken en artikels, die geregeld wordt aangevuld. Basisliteratuur vind je hieronder. Een deel van de werken opgenomen in de bibliografie kunnen geraadpleegd worden in onze handbibliotheek in de leeszaal.

Door CAVA gepubliceerde basisliteratuur over het onderwerp:

  • Scheelings, F., Studentenbeweging: Brussel, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, p. 2881-2891.
  • Knaepen, K., Scheelings, F., Ospazi, S., Joosen, T., Demailly, R. & Trachet, N., Dossier 150 jaar Vlaamse studenten in Brussel, in: UVV-Info, 22, 2005, 5, p. 4-33.
  • Scheelings F., Les étudiantes dans les cercles estudiantins de la VUB, in: Femmes de culture et de pouvoir. Liber amicorum Andrée Despy-Meyer. Sextant: Revue du Groupe Interdisciplinaire d'Etudes sur les Femmes, 13/14, 2000, p. 337-350.
  • De Smet R., Marcelis J.L., Mondelaers N. en Scheelings F. Van Flower Power over democratische besluitvorming in kinderschoenen naar een volwassen Sociale Raad, in: Witte E. en Tyssens J. (eds.). De Tuin van Akademos. Studies naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel. Brussel, VUBPress, 1995, p. 393-424.

Werken van studenten:

  • Van Damme T., VUB op stelten!: een studie van studentenprotest en de rol van de SOR in de jaren '70 en '80. Brussel, VUB, 2013 (onuitgegeven verhandeling).