Foto van enkele kaders

TENTOONSTELLINGEN

150 jaar Vlaamse studenten in Brussel

In het voorjaar van 2006 stelde het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel de rondreizende tentoonstelling 150 jaar Vlaamse studenten in Brussel samen. In samenwerking met het Brussels Studentengenootschap Geen Taal Geen Vrijheid, de Oudstudentenbond en de dienst Studentenzaken van de Vrije Universiteit Brussel werd op vijftig panelen de geschiedenis verteld van de Brusselse studentikoziteit. De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse overheid, de Unie Vrijzinnige Verenigingen (deMens.nu), de Instellingen voor Morele Dienstverlening en enkele sponsors. Ze was een tijdlang in het VUB-studentenrestaurant te bezichtigen.

De tentoonstelling bestaat uit vier modules:

Paneel van de tentoonstelling 150 jaar Vlaamse studenten in Brussel
Paneel van de tentoonstelling 150 jaar Vlaamse studenten in Brussel