WPA-vorming "E-mails archiveren", 10 december 2019 (fotograaf: Ellen Soetens)

VORMINGEN

Klasbak 'Tijdreizen met CAVA'

Leer meer over archieven en maak je eigen tijdscapsule!

Ben jij een leerkracht in de lager onderwijs of het secundair onderwijs ? Altijd al willen weten wat een archief is, wat je er kan vinden en wat je ermee kan doen? CAVA komt naar jouw klas toe!

Wat is een klasbak?

Tijdens een klasbakmoment nemen wij één lesuur (50 min) of één lesblok (100 min) lang de klas over. CAVA legt aan de hand van vrijzinnige en academische voorwerpen, foto's en nog veel meer uit wat een archief nu juist is en waarom CAVA daarbij zo speciaal is. CAVA is niet zomaar een bewaarplaats van allerhande oude spullen.

CAVA verzamelt en bewaart de archieven en het erfgoed van zowel de vrijzinnig humanistische gemeenschap als van de Vrije Universiteit Brussel. Met behulp van archiefstukken uit deze twee velden laten we zien dat archieven bijhouden ook nuttig kan zijn binnen hun leefwereld.

Klasbak 'Tijdreizen met CAVA'Daarna maken de kinderen hun eigen tijdscapsule! We zoeken binnen hun eigen leefomgeving naar de ‘archieven’ die zij bewaren. Zijn er belangrijke objecten of tradities die ze verzamelen? Zijn hun ouders bezig met verzamelen? Hebben de kinderen misschien zelf al waardevolle objecten mogen ontvangen om later door te geven aan de volgende generaties? Zijn er spellen of tradities in de klas die ze graag willen bewaren voor de toekomst?

Afhankelijk van het niveau van de klas laten we ze een invulbrief invullen of een tekening maken a.d.h.v. het overkoepelende thema ‘Wat wil jij bewaren voor de kinderen van de toekomst?’ Creativiteit wordt aangemoedigd!

CAVA houdt deze tijdscapsule dan bij voor een periode van 5 jaar en bezorgt de tijdscapsule terug aan de school zodat de kinderen ‘van de toekomst’ de capsule kunnen bewonderen.

Het project ‘Klasbakken’ is gegroeid uit een initiatief van FARO n.a.v. Erfgoeddag 2022. Voor meer algemene informatie over het klasbak-concept kan je hier terecht.

Voor wie is deze klasbak bestemd?

Deze klasbak kan aangevraagd worden door leerkrachten uit het lager onderwijs t.e.m. de eerste graad van het secundair onderwijs. We passen het niveau van de klasbak steeds aan aan de leeftijdscategorie van de klas.

De klasbak ‘Tijdreizen met CAVA’ kan geïntegreerd worden binnen verschillende lessen:

 • NCZedenleer: CAVA bewaart ook e archieven die betrekking hebben op de vrijzinnigheid en NCZ;
 • Nederlands;
 • Wereldoriëntatie;
 • ...

en lesthema’s:

 • Wetenschap;
 • Duurzaamheid;
 • Geschiedenis;
 • Erfgoed;
 • Burgerschap;
 • Historisch bewustzijn;
 • Mens & Maatschappij;
 • ...

Waar?

Wij zijn actief over heel Vlaanderen en Brussel en we zijn dus bereid om (in de mate van het mogelijke) naar jou toe te komen, ongeacht je locatie.

Hoe vraag je een gratis klasbak aan?

De inplanning van een klasbakmoment(en) gebeurt steeds in samenspraak. Geef alvast jouw voorkeuren aan bij het eerste contact en wij doen ons best om hier rekening mee te houden.

Contacteer ons voor meer info!