WPA-vorming "E-mails archiveren", 10 december 2019 (fotograaf: Ellen Soetens)

VORMINGEN

Efficiënt werken met...

Is het jouw wens om snel digitale documenten en dossiers terug te vinden?

Vraag je je vaak af welke versie van een bestand nu de meest recente is?

Kan je tips gebruiken met betrekking tot kwaliteitsvolle dossiervorming?

Wil je eenvoudig kunnen samenwerken aan documenten met anderen?

We geven jou en/of je organisatie in de online vorming ‘Efficiënt werken met…’ in een aantal filmpjes tips om documenten en dossiers te beheren om zo efficiënter te kunnen (samen)werken. Ze dragen niet alleen bij tot het gemakkelijk samenwerken aan en terugvinden van je documenten, maar kunnen onder andere ook voordelen opleveren op het vlak van rechtszekerheid, transparantie, kennismanagement en het maken van back-ups. Ze kunnen zelfs heel wat tijdswinst opleveren!

We raden aan om achtereenvolgend de filmpjes gemeenschappelijke ruimte, centrale mappenstructuur, dossiervorming, map- en bestandsnamen, versiebeheer en toegangsrechten te bekijken.