Foto van een brein

Expertisedeling

Calamiteitenquiz 2020

Jaarlijks frissen we met het hele CAVA-team onze kennis van het calamiteitenplan op. Deze calamiteitenquiz werd ontwikkeld in 2020 toen het niet mogelijk was om hiervoor fysiek bijeen te komen. Deze quiz kan iedereen van thuis uit invullen om zijn/haar kennis van het calamiteitenplan te testen.

We gebruikten hiervoor Google Forms, maar je kan ook andere software gebruiken. Hieronder vind je het vragenformulier, een document met de antwoorden en een zip-file met de afbeeldingen. Hiermee kan je zelf een calamiteitenquiz voor je instelling/organisatie samenstellen. Sommige vragen zijn specifiek van toepassing op CAVA en de VUB-context. Maar deze kan je aanpassen naargelang de procedures die van toepassing zijn in jouw instelling of organisatie.