Abstractie logo CAVA

persbericht

CAVA maakt oeuvre van GAL digitaal en toegankelijk

Zelfportret GAL als DHC van de VUBDe VUB sloot recent een overeenkomst met cartoonist en tekenaar GAL (Gerard Alsteens) om zijn hele oeuvre te digitaliseren. Het werk van GAL, die in 2019 een VUB-eredoctoraat kreeg, is bij uitstek een kritisch oeuvre en weerspiegelt zowel de Belgische als de wereldproblematieken.

CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven), een erkend landelijk archief, zal GAL’s hele oeuvre laten ontsluiten. CAVA verzamelt, bewaart en beheert het erfgoed van de VUB en van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel.

Voor de digitalisering zal CAVA de digitaliseringsapparatuur van de Nationale Plantentuin in Meise gebruiken. De gedigitaliseerde werken van GAL worden daarna online ontsloten en zijn daardoor beschikbaar voor onderzoek, onderwijs en voor een breder publiek. Ze kunnen gebruikt worden voor onderzoek in de geschiedenis, politieke wetenschappen, kunstgeschiedenis en communicatiewetenschappen, maar ook om nieuwe tentoonstellingen te maken rond maatschappelijke onderwerpen die de VUB en de vrijzinnige gemeenschap nauw aan het hart liggen.

Gepubliceerd: 17 februari 2021