Foto van een onderzoeker

onderzoek

Het principe van Vrij Onderzoek: mythe of historische realiteit?

De VUB grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij Onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel. Het principe van Vrij Onderzoek is – voor de VUB en de ULB – een historisch gegeven. Maar hoe heeft dit principe zich de laatste 50 jaar in de academische gemeenschap vertaald? Is het principe aantoonbaar aanwezig geweest in het onderwijs en onderzoek? Of pretendeert de VUB Vrij Onderzoek toe te passen, maar is het onderzoek of onderwijs niet anders dan in andere instellingen? Is het m.a.w. een mythe of een historische realiteit?