Foto van een onderzoeker

onderzoek

De strijd voor de morele consulenten bij Defensie

In de jaren 1950 poogde het Humanistisch Verbond (HV) reeds om naast de diverse confessionele aalmoezeniersdiensten actief bij Defensie ook vrijzinnige moreel consulenten aangesteld te krijgen, om morele bijstand te verlenen aan militairen. Het zou nog tot 18 februari 1998 duren vooraleer moreel consulenten aan de krijgsmacht konden toegevoegd worden. Hun statuut is uiteindelijk geregeld bij KB van 31 mei 2001. Globaal is hier dus bijna vijftig jaar overheen gegaan. De vraag is: waarom duurde het zo lang? Welke groepen hebben hiervoor geijverd en welke hebben het tegengehouden? Hoe verhoudt zich dat met de doorbraak van moreel consulenten in de andere categorie├źn, zoals het ziekenhuiswezen, de woonzorgcentra, de gevangenissen (allemaal voorbeelden van categoriale dienstverlening)?

Het is een interessant onderwerp waar we nog maar weinig over weten. CAVA beschikt over een archief waarmee je deze evoluties kan traceren. Daarnaast zijn er ook dossiers vanaf de jaren 70 van HV, UVV en SMLB i.v.m. pogingen om moreel consulenten in het leger te krijgen en de online parlementaire handelingen.