Foto van een onderzoeker

onderzoek

Auteurs

Freddy Boeykens studeerde moraalwetenschap en geschiedenis aan de universiteit Gent en de VUB. Hij was vanaf het begin betrokken bij de uitbouw van de morele dienstverlening en is momenteel directeur van deMens.nu voor de provincie Antwerpen.

Paul Borghs is als jurist verbonden aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum en werkte mee aan verschillende publicaties, zoals het recent verschenen “Verzwegen verlangen: een geschiedenis van homoseksualiteit in België”.

Prof. dr. Eddy Borms doceerde ‘vakdidactiek wijsbegeerte en moraalwetenschappen’ aan de VUB en was tot voor kort inspecteur-adviseur coördinator niet-confessionele zedenleer. Hij maakte deel uit van de commissie levensbeschouwelijke vakken en het nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken. Voor het vak NCZ was hij inspecteur-adviseur coördinator in het Structureel Overleg Levensbeschouwelijke vakken en Overheid (SOLO).

Franky Bussche was een van de eerste moreel consulenten van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (deMens.nu). Hij startte op 1 januari 1983. Momenteel is hij er directeur Studie en Onderzoek.

Dr. Nicoletta Casano is historica en was verbonden aan de l’Université Libre de Bruxelles en l’Università degli Studi della Tuscia. Ze is attachée bij het Musée Belge de la Franc-maçonnerie.

Prof. dr. Gily Coene is docent aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de VUB en directeur van het expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA). Dr. Coene is tevens verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU).

Jacinta De Roeck was senator voor Agalev en sp.a van 1999-2007. Zij specialiseerde zich onder meer in ethische en bio-ethische kwesties, de armoede in België. Zij had een groot aandeel in de voorbereiding van de euthanasiewet van 2002, de embryowet en de wet Medisch Begeleide Voortplanting. Sinds 2014 werkt zij voor de studiedienst Albert Maertens (Open VLD) als adviseur ethische thema’s.

Em. prof. dr. Ruddy Doom is politicoloog en was stichter van de vakgroep Studie van de Derde Wereld – nu de Vakgroep voor Conflict en Ontwikkeling – aan de UGent. Hij is gespecialiseerd in conflict en ontwikkeling in het globale Zuiden.

Em. prof. dr. Willem Elias is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel in het vakgebied culturele agogiek. Hij was tevens decaan van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (2009-2015) en doceert nog de cursussen Cultuurbeleid en Cultuurfilosofie. Verder is hij actief als kunstcriticus (AICA), voorzitter van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Recent werd hij stichtend bestuurslid van het project Kanal in de voormalige Citroëngarage, Brussel.

Prof. dr. Tamara Ingels was onderzoekster en docente aan de VUB. Zij is tevens CEO van INTO Cultuur & Media en werkt als consulent aan diverse projecten rond inventarisatie en bewaring van funerair erfgoed. Zij publiceerde in 2017 het boek Memento Mori: de begraafplaats als educatieve kunst.

Dr. Jimmy Koppen is historicus en sinds 2015 als raadgever verbonden aan het Studiedienst Albert Maertens (Open Vld). Hij publiceert regelmatig over vrijmetselarij en bracht recent een biografisch essay uit over Karel Poma.

Em. prof. dr. Michel Magits is jurist en historicus en was als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VUB. Van 1997 tot 2006 was hij voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen.

Prof. dr. Frank Scheelings is Universiteitsarchivaris van de VUB en coördinator van het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA). Hij is tevens voorzitter van de manama Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

Jan Van den Brande werkt als vrijzinnig humanistisch consulent bij deMens.nu en is deeltijds verbonden als bijzonder wetenschappelijk medewerker aan de opleiding wijsbegeerte/moraalwetenschappen van de VUB.