Foto van een onderzoeker

onderzoek

Laudatio uitgesproken door prof. dr. Jan Pieter Clarijs

LAUDATIO Prof. dr. THOMAS REILLY
Proximus: Prof. dr. Jan Pieter Clarijs

Een aantal jaren geleden werd het hoger onderwijs onderworpen aan wat men noemt “visitaties”. Noem het een audit, in elk geval een controle, een verificatie van de kwaliteit van het onderwijs aangeleverd door hogescholen en universiteiten. Eén van de problemen bij deze audit aan de universiteiten was het wetenschappelijk onderzoek dat traditioneel in onze instelling een basis vormt voor datzelfde onderwijs. De visitaties van destijds hadden het deel “wetenschappelijk onderzoek” niet opgenomen tussen de respectievelijke criteria ter controle en ondersteuning van een algemene kwaliteitszorg. Voor sommige hogere onderwijsinstellingen, en voor sommige studierichtingen, was dit misschien niet direct een probleem omdat wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs niet tot de traditie behoorde.

Binnen de ruime waaier van het gezondheidszorgonderwijs, de kinesitherapie en de lichamelijke opvoeding in het bijzonder, ging men zich na de visitaties verschuilen achter argumenten dat de ene theoretisch gericht was en de ander meer praktisch. Argumenten overigens die gebruiksklare oplossingen aanboden aan sommige politici.

Een universitaire instelling is door de eeuwen heen aan zichzelf verplicht zowel praktijk én theorie wetenschappelijk te onderbouwen... en voor dergelijke wetenschappelijke onderbouwing is een wetenschappelijke traditie nodig... om een dergelijke wetenschappelijke traditie te bezitten zijn decennia ervaring nodig... en om praktijk en theorie te onderbouwen is een wisselwerking nodig tussen fundamenteel en toegepast onderzoek... een essentiële kwaliteit om o.a. binnen de gezondheidszorg, de bewegingswetenschappen in het bijzonder, te kunnen voldoen aan de behoeften van de maatschappij. Professor doctor Thomas Reilly van de John Moores University Liverpool kadert als gegoten in de benadering van het wetenschappelijk onderbouwd onderwijs in de bewegingswetenschappen. Hij is drager van een unieke hoogleraren-titel “Professor of Sport Sciences” en hij draagt deze titel als een ergonoom, als een inspanningsfysioloog en als kinantropometricus. Met andere woorden, sinds decennia bestudeert hij de menselijke beweging in zijn breedst mogelijke spectrum.

Als ergonoom zal hij die beweging bestuderen binnen een “man-machine”- en/of een werkplaats-gedachtengoed, ik denk hierbij aan zijn studies over de invloed van jetlag en chronobiologische aspecten op de algemene en verfijnde motoriek... ik denk aan de bestudering van rugproblematiek van bijvoorbeeld ziekenhuispersoneel in relatie tot specifieke patiëntgerelateerde taken en ziekenhuiskamermateriaal... ik denk aan zijn onderzoeken in verband met een musculoskeletale problematiek van allerlei bandwerkers, vrachtwagenchauffeurs en andere beroepen waarvan geweten is dat het belasting-belastbaarheidspatroon anders is dan dat van de doorsnee bevolking.

Als inspanningsfysioloog is hij vooral geïnteresseerd in extreme inspanningen en het begrip uitputting. “Going through the wall” kent voor hem én de atleten die door hem gevolgd worden geen geheim. In deze context is hij over de ganse wereld een veel gevraagd gastspreker. Zijn inspanningsfysiologisch onderzoek heeft bijgedragen tot een derde dimensie van het begrip “fysische activiteit en gezondheid” ... ”physical activity and health”... en ook hier telkens... in de sport... in de werkplaats.

Als kinantropometricus is hij uiteraard begaan met de menselijke lichaamssamenstelling en de menselijke biometrie maar dan gecombineerd in bewegingssituaties zowel in sport als klassieke werkomstandigheden. Zijn studies over de belastingsinvloed op de dynamica van de wervelkolom hebben geleid tot unieke gegevens met betrekking tot onze kennis van de wervelkolominkrimping, specifiek en onder verschillende omstandigheden.

Both the world of health sciences and the world of movement sciences are grateful to Professor Doctor Thomas Reilly for the multidisciplinary contribution made to it. His work, his writings, are referred to as both fundamental and applied. A lot of his publications are used as a basic reference. Professor Thomas Reilly holds a Master of Science in Ergonomics from the Royal Free Hospital School of Medicine in London since 1971. He obtained an PhD in Exercise Physiology from the British Council for National Academic Awards in 1975. Recently, in 1998, he added a honorary Doctorate of Science to his collection, which was awarded to him for his research work on circadian rhythms and exercise. He is the Chair of the Exercise Physiology Group of the British Olympic Association and was sport science consultant with the British Olympic Team at the Olympic Games Atlanta in 1996 – and the Sydney 2000 Olympic Games. He is president of the World Commission of Science and Sports of the International Council for Sport Sciences and Physical Education of UNESCO.

His professional awards include fellowships of the British Institute of Biology and of the Ergonomic Society. He has authored or edited 18 books of which the bestseller “Biological Rhythms and Exercise”, published by Oxford University Press. He has editorial functions in 16 journals and was Editor in Chief until recent of the Journal of Sport Science. He is/was Visiting Lecturer of over 15 universities in four continents. He is External Examiner for 10 different universities and consultant for various industries and scientific publishers. Over 500 publications become impressive if 99% of them have been peer reviewed. He organised many international conferences both in ergonomics and sport sciences. For more than 10 years he was Fellow of the British Council in Belgium and laid the basis as one of the first for future European education and research exchange programs. During this period the Department of Experimental Anatomy of the Faculty of Physical Education and Physiotherapy of the VUB had the honour to work with Professor Doctor Thomas Reilly in various projects leading to a joint venture between Amsterdam, Brussels and Liverpool within the European Biomed Phase IV Program.
Als morgen het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) opnieuw wordt gevisiteerd... opnieuw wordt gecontroleerd naar hun kwaliteit, deze keer met inbegrip van de wetenschappelijke prestaties... met inbegrip van de wetenschappelijke onderbouwing van het onderwijs – dan zijn we o.a. in deze context fier dat we al decennia eretitels kunnen uitreiken aan wereldvermaarde onderzoekers – en zijn wij vereerd dit vandaag opnieuw te mogen doen voor Professor Doctor Thomas Reilly van de John Moores University Liverpool.