Foto van een onderzoeker

onderzoek

Laudatio uitgesproken door prof. dr. G. Van Binst

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN

Laudatio van Prof. Dr. R. Porter,
door Prof. Dr. G. Van Binst,
Decaan van de Faculteit

Rodney Porter werd in 1917 geboren. Hij studeerde op de Universiteit te Liverpool en promoveerde in 1948 op de Universiteit te Cambridge.

Van 1960 tot 1967 was hij Pfizer Professor of Immunology op het St Mary's Hospital Medical School te London en sedert 1967 is hij Whitley Professor of Biochemistry op de Universiteit te Oxford.

In 1972 werd hem de Nobel prijs voor Geneeskunde toegekend. Prof. Rodney Porter heeft zijn onderzoek gericht op de scheikundige struktuur van antigenische determinanten van proteïnen en de struktuur van immunoglobulinen.

Eén van zijn belangrijkste bijdragen in dit gebied was het bewijs (1959) dat de antigenbindingsaktiviteit van de antistoffen gelegen was in twee derden van de molecule terwijl het derde deel andere biologische funkties van de antistof vervult.

In 1962, als resultaat van zijn werk over de karakterisering van de belangrijkste polypeptide ketens van antistoffen, stelde hij de “vier-ketens” struktuur voor waarvan nu bewezen is dat zij fundamenteel is voor alle klassen en sub-klassen van antistoffen. Hij bewees eveneens de relatie van de antigenische bindingsplaatsen ten opzichte van de “vier-ketens” struktuur.

Sinds 1963 is hij werkzaam in het gebied van de chemische struktuur van de immunoglobulinen bij het konijn en bij de mens. Van recentere datum is de ontwikkeling van een methode om de aminozuur residus die de antigene bindingssite vormen, specifiek te markeren.

Zijn onderzoek werd nu toegespitst op de produktie van antilichamen op cellulair niveau en het karakteriseren van enkele komponenten van het komplement.

R.R. Porter heeft een zeer belangrijkste bijdrage geleverd in de vooruitgang in de immunochemie, deze laatste vijftien jaar geboekt.