Foto van een onderzoeker

onderzoek

Laudatio uitgesproken door prof. dr. J. Geluck

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE,
SOCIALE EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

Laudatio van Prof. Dr. H. Theil,
door Prof. Dr. J. Geluck,
Decaan van de Faculteit

Henri Theil werd op 31 oktober 1924 te Amsterdam geboren. Hij werd doctor in de economische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in het jaar 1951. Van 1952 tot 1955 was hij lid van de staf van het centraal planbureau en in 1952 werd hij benoemd tot Professor in de econometrie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, een betrekking die hij tot 1966 behield. Ondertussen richtte hij in 1956 het Economisch Instituut van Rotterdam op. Dat centrum werd onder zijn leiding een aantrekkingspunt voor econometristen van alle landen.

Sedert 1966 is Henri Theil professor aan de Universiteit van Chicago en tevens directeur van het “Center for Mathematical Studies in Business and Econometrics”. Hij werd als gastleraar uitgenodigd door de universiteiten van Calcutta, Stanford en Harvard.

In 1961 was hij voorzitter van de “Economic Society”, en hij is nu fellow van verscheidene academiën.

Zijn werk bevat, tot nu toe, 8 boeken – vele vertaald in talen als het Russisch, het Japans, en het Spaans – en meer dan 100 artikels.

H. Theil verwierf eerst wereldfaam door zijn analyse van de aggregatievoorwaarden van economische funkties in 1954 (hij was toen nog geen 30 jaar oud) en daarna door zijn originele en vruchtbare aanpak van de schattingsproblematiek in stelsels van simultane vergelijkingen: de kleinste kwadraten in 2 ronden en de klas van k-schatters zijn nu al klassiek geworden. Zij werden uitgewerkt in één van zijn voornaamste boeken, dat trouwens ook een diepgaande ontleding bevatte van konjunktuur-enquêtes : “Economic Forecasts and Policy”, verschenen in 1958. Andere bijdragen van Theil tot de econometrie zijn: de theorie van de B.L.U.S.-residuen, van het kombineren van externe informatie met de gegevens van de steekproef (samen met Goldberger), van stochastische koëfficiënten (samen met Menues), van de kleinste kwadraten in 3 ronden (samen met Zellner) enz...

Zijn verdiensten zijn ook groot op het gebied van het operationeel onderzoek – o.a. wat de kwadratische programmering betreft – van de informatietheorie en van de sociometrie.

H. Theil is, sedert 1964, doctor honoris causa van de Universiteit van Chicago.

Collega Theil, enkele professoren en studenten van onze universiteit hebben reeds met U mogen samenwerken en hebben door uw bemiddeling rechtstreeks kontakt kunnen krijgen met de Amerikaanse economische wetenschap. Wij hopen dat de toekenning van dit doctoraat honoris causa de aanleiding zal zijn om de band tussen de V.U.B. en de Universiteit van Chicago nog nauwer toe te halen.