Foto van een onderzoeker

onderzoek

Laudatio uitgesproken door prof. dr. G. Van Binst

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN

Laudatio van Prof. Dr. H. Freudenthal,
door Prof. Dr. G. Van Binst,
Decaan van de Faculteit

Hans Freudenthal werd op 17 september 1905 te Luckenwalde bij Berlijn geboren. Hij studeerde te Berlijn en promoveerde in 1930 (de dissertatie werd in 1931 in het Math. Zeitschrift 33: Über die Enden topologischer Räume und Gruppen, gepubliceerd). Hij kwam naar Amsterdam, werd assistent bij L.E.J. Brouwer en bleef verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Na de tweede wereldoorlog werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Sinds 1971 is hij hoogleraar-directeur van het Instituut voor ontwikkeling van het wiskunde onderwijs (IOWO) te Utrecht.

In 1960-61 bekleedde hij een gasthoogleraarschap aan Yale University (New Haven), in 1969 aan Pennsylvania State University.

In de cursus 1963-64 was hij Rector Magnificus van de Utrechtse Universiteit.

Van 1960-68 was hij penningmeester van de Division de Logique, Méthodologie et Philosophie des Sciences van de Internationale Unie voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Exacte Wetenschappen (IUHPS), van 1967-1971 voorzitter van de Commission Internationale de l’Education Mathématique (een commissie van de International Mathematical Union).

Hij is bij de redactie betrokken van een aantal internationale tijdschriften; we noemen: Composito Mathematica, Educational Studies in Mathematics, Geometriae Dedicata, Zeitschrift für math. Didaktik.

Hij is sinds 1951 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; en sinds ettelijke jaren van de Vlaamse academie van Wetenschappen. Hij verkreeg een eredoctoraat aan de Humboldt Universiteit te Berlijn en aan de Universiteit te Erlangen (ter gelegenheid van de herdenking van het Erlanger Programm).

Prof. Freudenthal was promotor van een dertigtal promovendi, vele Nederlandse hoogleraren behoren tot zijn leerlingen.

Hij publiceerde enkele honderden artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen in wetenschappelijke tijdschriften en in opiniërende week- en maandbladen.

Zoals reeds vermeld heeft Prof. Freudenthal ook een groot aantal initiatieven genomen, bv. de organisatie van de internationale congressen voor wiskunde onderwijs (ICME; I Lyon 1968; II Exeter 1972) waren zijn initiatief. Congressen te Utrecht over de rol van het Model in de wetenschappen, over de Algebraïsche en Topologische achtergronden van de meetkunde en over Hoe wiskunde te onderwijzen zodat deze bruikbaar is, werden op zijn initiatief georganiseerd.