Foto van een onderzoeker

onderzoek

Laudatio uitgesproken door prof. dr. R. De Bock-Doehaerd

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

Laudatio van Dr. C. Reedijk,
door Prof. Dr. R. De Bock-Doehaerd,
Decaan van de Faculteit

Geachte Toehoorders,

Indien de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte de Heren Jean-Marie ALER, Bernhard Hendrik SLICHER VAN BATH en Cornelis REEDIJK het ere-doctoraat heeft willen toekennen dan heet dit gebaar de uiting van een geloof in de waarde en de betekenis van hun zijn als wetenschapsmens en als mens in de wetenschap.

In de persoon van Cornelis Reedijk, Bibliothecaris bij de Koninklijke Bibliotheek te ’s Gravenhage, wenst de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte een geleerde te vieren, die buiten het hoogleraarschap om even grote verdiensten bewezen heeft aan de wetenschap, als zijn reeds voorgestelde collega’s.

Cornelis Reedijk, U hebt een schitterende carrière gelopen. Ze begon op de Bibliotheek te Rotterdam in 1945. De meesterlijke wijze waarop U Uw functie van Bibliothecaris beheerste heeft U niet alleen naar de hoofdstad gebracht, maar ook aan de top van het bibliotheekwezen in Nederland, aan het uitgangspunt van alle initiatieven aldaar inzake letterkundige musea en documentatiecentra. Belangrijke opdrachten werden U toevertrouwd bij de internationale federatie van bibliotheken: Uw op stellen en artikelen op het vlak van Uw ambt worden overal ontvangen als deze van een gezaghebbende practicus.

Maar, Cornelis Reedijk, Uw personaliteit toont verder een totaal ander facet; de classicus in U geboren op het Gymnasium Erasmianum te Rotterdam, die te Leiden promoveerde op een dissertatie getiteld. « The poems of Desiderius Erasmus », is in U uitgegroeid tot een van de meest vermaarde specialisten van het Nederlands Humanisme; Erasmus beheert Uw leven en Uw wetenschappelijke productie.

U hebt bijzonder bijgedragen tot de organisatie van het Erasmus Congres te Rotterdam in 1969. In Oxford hebt U de woorden gesproken die een verse belangstelling voor een nieuwe uitgave van de Opera Omnia moesten verwekken. Het lag dan ook voor de hand dat U de spilfunctie van Secretaris-Generaal toevertrouwd zou worden toen in 1963 de Conseil International pour l’Edition des Œuvres Complètes d’Erasme tot stand kwam. U zijt het hart en de geest geworden van die reusachtige onderneming.

Het is bekend dat de humanistische studies aan de Vrije Universiteiten te Brussel bijzonder actief beoefend worden. De oprichting van het Interuniversitair Instituut voor Studie van de Renaissance is daar sedert jaren de concretisering van geweest.

Met de toekenning van het eredoctoraat aan U, Cornelis Reedijk, heeft onze Faculteit de uitgelezen en waardevolle banden willen verheerlijken, die tot stand komen tussen geleerden die een gemeenschappelijke belangstelling en een gemeenschappelijke voorliefde kweken.