Foto van een onderzoeker

onderzoek

Laudatio uitgesproken door prof. dr. J.P. Brans

VOORGEDRAGEN DOOR DE
FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE, SOCIALE
EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

Professor Alexander H.G. RINNOOY KAN

Professor Alexander H.G. RINNOOY KAN werd op 5 oktober 1949 in Den Haag geboren. Hij promoveerde tot kandidaat (1969) en doctorandus (1972) in de wiskunde aan de Universiteit van Leiden, tot kandidaat in de econometrie (1972) en tot doctor in de wiskundige wetenschappen (1976) aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 1969 tot 1972 was hij als assistent verbonden aan het Instituut voor wiskunde van de Universiteit van Leiden. Van 1973 tot 1977 was hij docent wiskunde en statistiek aan het Hoger Instituut voor Managementwetenschappen in Delft. In 1977 werd hij benoemd als hoogleraar operationeel onderzoek aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Van 1986 tot 1989 was hij rector van deze universiteit.

Professor Alexander H.G. RINNOOY KAN was als visiting professor verbonden aan verschillende universiteiten, hoofdzakelijk in de U.S.A. (University of California - Berkeley, Columbia University - New York, Cornell University - Ithaca, M.I.T. - Boston, Wharton School - Philadelphia, e.a.).

Hij is sinds 1990 voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen; zetelt als adviseur in het directiecomité van diverse organisaties; is lid van talloze wetenschappelijke verenigingen en ontving meerdere wetenschappelijke onderscheidingen.

Professor Alexander H.G. RINNOOY KAN gaf lezingen tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten over heel de wereld; schreef 13 boeken en standaardwerken en 125 artikels in internationale tijdschriften.

Hij behoort tot de wetenschappelijke top inzake kwantitatieve methodes voor de economische wetenschappen en het bedrijfsleven.

LAUDATIO
VOOR PROFESSOR ALEXANDER, HENDRIK,
GEORGES RINNOOY KAN

Alexander H.G. RINNOOY KAN werd geboren op 5 oktober 1949 in DEN HAAG, NEDERLAND. Na zijn middelbaar onderwijs in DEN HAAG, behaalt hij het doctoraal diploma in de Wiskunde en een aanvullend diploma in de Econometrie aan de Universiteit van LEIDEN in 1972. Beide diploma’s worden hem toegekend met de melding “cum laude”, hetgeen merkwaardig is in Nederland. Deze studiën worden bekroond met een doctoraat in de Wiskunde aan de Universiteit van AMSTERDAM in 1976.

Dan begint zijn prestigieuze wetenschappelijke en academische carrière. Na een paar jaar werkzaam te zijn geweest aan de universiteiten van LEIDEN en DELFT, wordt Alexander RINNOOY KAN, in 1977, met een eerste professorenmandaat belast in het Operationeel Onderzoek aan de ERASMUS universiteit ROTTERDAM. Hij bekleedt deze funktie nog steeds, ondanks zijn andere verantwoordelijkheden.

Dankzij zijn baanbrekend werk op het gebied van optimalisatie en complexiteit, komt Alexander RINNOOY KAN in contact met de grootste geleerden in het Operationeel Onderzoek. Zijn wetenschappelijke bijdragen worden bijzonder op prijs gesteld. Hij wordt bekend als één van de beste theoretici in het Operationeel Onderzoek van zijn tijd. Hij wordt visiting professor aan de Universiteit van MONTREAL, de University of California in BERKELEY, de Columbia University in NEW YORK, de Cornell University in ITHACA, het M.I.T. in BOSTON, de Wharton School of Economics in PHILADELPHIA en de Technion Universiteit in HAIFA. Hij verblijft ook in 1980 en 1981 in BRUSSEL als visiting professor bij het European Institute for Advanced Sciences in Management.

In de loop van zijn merkwaardige wetenschappelijke carrière publiceert Alexander RINNOOY KAN heel wat fundamentele bijdragen in het Operationeel Onderzoek, o.a. op het gebied van: Machine Scheduling Problems, Complexity and Computation, Interfaces between Computer Science and Operations Research, Discrete Optimisation, the Travelling Salesman Problem, the Assignment Problem, the Vehicle Routing Problem, Logistics of Production and Inventory, Branch and Bound Axioms, Recursive Implementation, Production Planning, Global Optimisation, Surrogate Duality, Duality and Decomposition, Stochastic Integer Programming, Probabilistic Analysis of Algorithms, en ook op het gebied van vraag en aanbod op de wetenschapsmarkt, integrale bedrijfsmodellen, postoptimale analyse in besliskunde, bedrijfseconometrie, enz.

Alexander RINNOOY KAN is nog vrij jong. Hij wordt dit jaar 45. Toch is hij reeds de auteur of co-auteur van 13 boeken en meer dan 200 publicaties in de grootste wetenschappelijke tijdschriften. Hij aarzelt ook niet wetenschappelijke artikels te publiceren in de dagelijkse pers o.a. in een belangrijk Nederlands dagblad over de economische implicaties van de bijdragen van KACHIAN op het gebied van de complexiteit van een Lineair Programma.

Professor RINNOOY KAN is een merkwaardig lesgever. Zijn uiteenzettingen zijn altijd levend en boeiend. Hij werd op vele plaatsen uitgenodigd lezingen te houden o.a. in VANCOUVER, CAMBRIDGE, LAUSANNE, VIENNA, BOLOGNA, LISSABON, PARIJS, BOSTON, TOKIO, RIO DE JANEIRO, DUBLIN, BARCELONA, LAXENBURG, LOS ANGELES, HELSINKI, DALLAS, LINKOPING,… Ook in BRUSSEL is hij meerdere keren uitgenodigd geweest. Zijn voordrachten, zijn nieuwe ideeën, zijn synthesen werden altijd in ons land met de grootste belangstelling gevolgd.

In 1985 behaalt Alexander RINNOOY KAN de VAN DANTZIG prijs in NEDERLAND en de LANCHESTER prize in GROOT-BRITTANIE. In 1986 wordt zijn wetenschappelijk werk beloond met de prestigieuze EURO GOLD MEDAL, de hoogste onderscheiding op het gebied van Operationeel Onderzoek in Europa.

Naast deze prachtige wetenschappelijke loopbaan, die op zichzelf al indrukwekkend is, heeft Alexander RINNOOY KAN ook uiterst belangrijke beleidsverantwoordelijkheden aanvaard. In 1983 wordt hij Hoofd van het Econometrische Instituut van zijn universiteit, de ERASMUS universiteit ROTTERDAM. In 1986, voor een periode van drie jaar, wordt hij Rector van deze instelling. Uiteindelijk wordt hij in 1990 – hij is dan 41 jaar – Voorzitter van de VNO, het Verbond van de Nederlandse Ondernemingen.
Hiermee is Alexander RINNOOY KAN in NEDERLAND “le patron des patrons” geworden. Hiermee heeft hij zijn opgelopen theoretische bekwaamheid ter beschikking van de economie van zijn land gesteld. Hiermee heeft NEDERLAND een belangrijke wetenschappelijke figuur aan het hoofd van een van zijn belangrijkste economische organen.

Alexander H.G. RINNOOY KAN, Doctor Honoris Causa van de V.U.B.: een rijkvolle, een verrrassende carrière!

Prof. Dr. J.P. Brans