Foto van een onderzoeker

onderzoek

Erfgoedfiches [tijdelijk offline]

De oplijsting van archieven van vrijzinnige instellingen, verenigingen en personen is uiteraard van fundamenteel belang voor de onderzoeker, want het geeft zicht op de bronnen. Voor elk archief is een fiche gemaakt met de naam van de archiefvormende instantie of persoon, oprichtings- en einddatum, de rechtsvorm, het profiel, de geografische actieradius, de relaties (voorgangers en opvolgers), de bewaarplaats, de omvang van het archief, de inhoud ervan met de link naar de catalogus in de bewaarinstelling, tijdschriften en monografieën die de archiefvormende instelling uitgaf, de mogelijkheden die het archief biedt voor onderzoek, en de archieven die om de één of andere reden een link bevatten met het desbetreffende archief. De fiches vormen dus een cruciaal onderdeel van de onderzoeksgids. Vanuit deze fiches kan je verder zoeken in onze online catalogus of bij andere archiefinstellingen die vrijzinnig erfgoed bewaren. Want deze archieven worden voor een groot deel door CAVA bewaard, maar niet altijd. Het was juist de bedoeling van het project om ook elders berustende bestanden onder de aandacht te brengen. In de gids worden ze kort voorgesteld. Al deze instellingen hebben aan het project bijgedragen.