Foto van een onderzoeker

onderzoek

Erfgoedfiches

CAVA werkt mee aan beknopte beschrijvingen van archieven van vrijzinnige instellingen, verenigingen en personen. Een dergelijke lijst van beschrijvingen is uiteraard van fundamenteel belang voor de onderzoeker, die zo zicht krijgt op de bestaande primaire bronnen.

Voor elk archief waar we weet van hebben, maken we een fiche met de naam van de archiefvormende instantie of persoon, oprichtings- en einddatum, de rechtsvorm, het profiel, de geografische actieradius, de relaties (voorgangers en opvolgers) en de bewaarplaats. Als het archief bij CAVA bewaard wordt, dan vullen we de fiche ook aan met de omvang van het archief, de inhoud ervan, met de link naar de catalogus en naar tijdschriften en monografieën die de archiefvormende instelling uitgaf, de mogelijkheden die het archief biedt voor onderzoek, en de archieven die om de één of andere reden een link bevatten met het desbetreffende archief.

In 2021-2022 werkt CAVA aan een grondige update van de Erfgoedfiches. We herwerken fiches, vullen ze aan en maken nieuwe fiches aan op basis van literatuur en archiefonderzoek. De nieuwe en herwerkte fiches worden gestaag toegevoegd aan de online databank ODIS. Aan de hand van de datum onderaan de fiche kan je weten of het om een oude (2015-2017) dan wel een geüpdatete fiche (2021-2022) gaat. We vullen er niet alleen archiefrecords aan, maar vooral ook records over personen en organisaties, en leggen links tussen verwante records.

Via deze link vind je de organisatierecords die CAVA aanmaakte in ODIS, over diensten, faculteiten en studentenkringen van de Vrije Universiteit Brussel en over vrijzinnige organisaties. Archiefbeschrijvingen vind je via deze link.

Screenshot van een ODIS-pagina