Foto van een onderzoeker

onderzoek

Wat voorafging

De oprichting van de UVV in 1971 was eigenlijk een heroprichting: al in 1966 was het tot een feitelijke UVV gekomen, naar aanleiding van discussies over TV-zendtijd voor vrijzinnige programma’s. Van deze periode zijn enkele schaarse documenten bewaard, waaronder deze eerste uitnodiging van Julien Kuypers en Albert Maertens, stichtend voorzitter en ondervoorzitter van de eerste UVV in 1966. In hun brief aan toenmalig HV-secretaris Robert Dille benadrukken ze dat het enkel over ‘een concreet, onmiddellijk bereikbaar actiedoel' gaat. De veelvormigheid van de toenmalige vrijzinnigheid noopte Kuypers en Maertens blijkbaar om op eieren te lopen.

Foto van correspondentie uit de vroegste UVV-periode (1965-71)
Correspondentie uit de vroegste UVV-periode (1965-71). (CAVA, archief UVV)
Scan van een uitnodiging van Julien Kuypers en Albert Maertens voor een eerste bijeenkomst van de Vlaamse vrijzinnigen op 18 november 1965
Uitnodiging van Julien Kuypers en Albert Maertens voor een eerste bijeenkomst van de Vlaamse vrijzinnigen, (CAVA, archief UVV)