Foto van een onderzoeker

Onderzoek

De stichtende lidverenigingen van UVV

De negen stichtende lidverenigingen van UVV in 1971 waren

  • Humanistisch Verbond*
  • Humanistische Jongeren*
  • Humanitas*
  • Oudervereniging voor de Moraal (OVM)*
  • Oudstudentenbond VUB (OSB)*
  • Fonds Tony Bergmann
  • Vereniging Nederlandstalig Vrijzinnig Hoger Onderwijs (VNVHO)*
  • Volksuniversiteit Maurits Sabbe 
  • Willemsfonds

* Van deze organisaties bewaart CAVA archiefmateriaal, zie onze catalogus.


Hun doel was, onder andere, ‘een Unie te scheppen die duidelijk en krachtdadig vrijzinnige standpunten zal innemen’.
 

Scan van de uitnodiging van UVV-secretaris Karel Cuypers in aanloop naar de oprichting van UVV op 31 maart 1971.
Uitnodiging van UVV-secretaris Karel Cuypers in aanloop naar de oprichting van UVV op 31 maart 1971. (CAVA, Archief UVV)
Scan van een brief van OSB-voorzitter Bart De Schutter aan UVV-secretaris Karel Cuypers, 23 december 1970
Brief van OSB-voorzitter Bart De Schutter aan UVV-secretaris Karel Cuypers, 23 december 1970. (CAVA, Archief UVV)