Foto van een onderzoeker

Onderzoek

Interviews

CAVA spreekt met stichters, oud-bestuurders en andere betrokkenen die sleutelmomenten van de voorbije vijftig jaar Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu van nabij meemaakten. Tot hiertoe namen we gesprekken op met

  • Manu Robbroeckx, die vanaf de vroegste bijeenkomsten van UVV aanwezig was als vertegenwoordiger van de Bond Oudleden van ‘t Zal Wel Gaan, de oudste vrijzinnige studentenvereniging in Vlaanderen, en die regelmatig inging tegen keuzes binnen de zich organiserende vrijzinnigheid.
  • Walter Prevenier, die als algemeen secretaris van het Willemsfonds tot de stichters van UVV in 1971 behoorde en er de rol van ondervoorzitter opnam in het eerste decennium van de vereniging. Hij verdedigde er de ‘liberaliserende strekking’ binnen de vrijzinnigheid.
  • Jan Verlinden, die in de jaren 1970-1990 actief was in allerlei geledingen van de humanistische beweging, bij HV, OVM, Humanitas, HIMM, Het Vrije Woord/Lichtpunt, steeds op zoek naar nieuwe manieren om de vrijzinnigheid aantrekkingskracht te geven als brede beweging.
  • Raoul Van Esbroeck, die vanuit HV-Mortsel in het HIMM en bij UVV terechtkwam en daar mee nadacht over het profiel van de morele dienstverleners en de inplanting van lokale centra voor morele dienstverlening.
  • Raymonda Verdyck die met Humanistische Jongeren in de jaren 1980 een luis in de pels was van de UVV en protesteerde tegen bepaalde strategische keuzes van de institutionaliserende UVV.
  • Els Witte, die de aandacht trok van de humanistisch-vrijzinnige verengingen door haar baanbrekend historisch onderzoek naar de wortels van de vrijzinnigheid, de vrijmetselarij en de vrijdenkersbonden in de negentiende eeuw, en in dialoog ging met de georganiseerde vrijzinnigheid via lezingen en vanuit haar functie als VUB-rector (1994-2000).
  • Marina Van Haeren, die van in de jaren 1970 het UVV-secretariaat ondersteunde als administratief medewerker bij OSB en die in 1981 de eerste vaste medewerker zou worden van UVV, dat vanaf toen overheidssubsidies ontving. In 2016 ging ze na een carrière als drijvende kracht op rust als algemeen directeur van deMens.nu.
  • Michel Magits, die naast zijn hoogleraarschap aan de VUB van in de jaren 1980 betrokken was bij onder andere de Vrijzinnige Koepel, het VSAD Karel Cuypers en UPV en die als voorzitter van UVV met succes de voorbereidende onderhandelingen voor de wet van 21 juni 2002 leidde.
  • Lydia Blontrock-Suys, die in de jaren 1980 voorzitter was van het Humanistisch Verbond, regelmatig meewerkte aan publicaties en aan de radio-uitzendingen van Het Vrije Woord en die ook actief was in de International Humanist Ethical Union. 
  • Tony Tillez, die aanvankelijk vanuit OSB en later binnen de vzw Het Vrije Woord en vanuit UPV pleitte voor een brede UVV, waarin alle vrijzinnige verenigingen, groot of klein, betrokken werden. Tillez is tot vandaag actief als bestuurder van deMens.nu.

We lanceerden ook een oproep om verdere getuigenissen te vinden.

Luisterfragmenten van deze interviews zullen bij afronding van het project (najaar 2022) online beschikbaar zijn. De interviews worden ook mee verwerkt in de publicatie die we eveneens in 2022 afronden.