Verhalenavonden

Wat maakte van iemand een vrijzinnig humanist? Waarom zette iemand zich in voor een bepaald doel? Welke vorm nam het engagement aan? En hoe speelden familiale, sociale, professionele en regionale achtergronden een betekenis in het leven van de vrijzinnig humanist? In het kader van het project 'Een Vrijzinnig-Humanistisch Cultureel Erfgoedforum voor Vlaanderen' stapte CAVA met deze vragen naar tal van geëngageerde vrijzinnigen. Want ook de getuigen vergeten en/of zijn aan het verdwijnen. Bovendien is er een schromelijk tekort aan bronnen over dit hoofdstuk in de geschiedenis van Vlaanderen en Brussel. Deze herinneringen en verhalen leveren dan ook een schat aan informatie op die niet direct te vinden is in de geschreven bronnen. Ze vormen belangrijke getuigenissen over de doorbraak van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed in Vlaanderen en Brussel en maken deel uit van het mondeling erfgoed van het vrijzinnig humanisme.

CAVA organiseerde daarom verschillende verhalenavonden, waarbij een panel van vrijzinnigen uit de streek herinneringen ophaalde. Ook het publiek liet zich vaak niet onbetuigd. Van ieder gesprek werd een audio-opname gemaakt. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende verhalenavonden en een link naar het betreffende geluidsfragment.

Bovendien werden de verschillende gesprekken nadien verder opgedeeld in fragmenten. Deze zijn vervolgens gegroepeerd per thema.

Tot slot worden de verhalen en getuigenissen van de verhalenavonden aangevuld met interviews van vrijzinnige figuren.

De vrijzinnige verhalenavonden vonden plaats met de steun van de Vlaamse Overheid, deMens.nu, Uitstraling Permanente Vorming (VUB) en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging.

Overzicht van alle panelgesprekken en sprekers

Ronse, Vrijzinnig Ontmoetingscentrum De Branderij, dinsdag 25 juni 2013.

- Etienne Bourgeus, 70er, gepensioneerd docent lerarenopleiding, betrokken bij HVV, OVM en het plaatselijk VC;
- Nico Dendoncker, 60er, gepensioneerd leerkracht verpleegkunde;
- Isabelle Raevens, 40er, parlementair medewerkster, lid van het Willemsfonds;
- Eddy Vandewalle, 60er, gepensioneerd leerkracht ncz, betrokken bij HVV, OVM en het plaatselijk VC;
- Walter Kerckhove, 70er, gepensioneerd directeur rijksbasisschool, voormalig burgemeester van Ronse.

Hasselt, Vrijzinnig Ontmoetingscentrum, zondag 15 september 2013. Onderwerp: jong en vrijzinnig.

- Ken Godfroid, 20er, student, lid van hujo;
- Jill Neven, 30er, tewerkgesteld in de zorgsector;
- Lut Machiels, 50er, lid van HV/HVV-Hasselt;
- Henri Vrancken, 80er, gepensioneerd bibliothecaris, lid van Grijze Geuzen.

Vilvoorde, Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Robert Moucheron, donderdag 24 oktober 2013

- Jeanie Coosemans, 70er, voormalig VOC-voorzitster;
- Eric Jacobs, 50er, leerkracht;
- Felix Libeer, 80er, medestichter OVM-Vilvoorde;
- Alain Vannieuwenburg, 50er, verbonden aan het Rekenhof;

Antwerpen, Vrijzinnig Karel Cuypershuis, dinsdag 26 november 2013. Onderwerp: vrijzinnigheid en onderwijs

- Luc Devuyst, 80er, inspecteur-adviseur voor secundair en hoger pedagogisch onderwijs, algemeen secretaris RIBZ, ere-voorzitter UVV;
- Karin Heremans, 50er, directeur Koninklijk Atheneum Antwerpen;
- Roger Peeters, 70er, hoofdinspecteur stedelijk onderwijs, kabinetschef, inspecteur-generaal gemeenschapsonderwijs;
- Robert Voorhamme, 60er, voorzitter Associatie Universiteit Antwerpen, voormalig onderwijsschepen.

Brugge, Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug, woensdag 19 februari 2014

- Christiane Blieck, 70er, bestuurslid Socialistische Vrouwenvereniging;
- Monique Decanck, 70er, vrijwillig moreel consulente;
- Charles Verlinde, 80er, mede-oprichter en bestuurslid HV-Brugge;
- Gust Verspeelt, 80er, voormalig secretaris HV-Brugge.

Tienen, Vrijzinnig Ontmoetingscentrum, maandag 24 maart 2014

- Guy Bottu, 70er, vrijwillig moreel consulent, voormalig voorzitter Tiense Vrijzinnige Kring;
- Alvin De Coninck, 70er, geëngageerd in Leuvense en Tiense vrijzinnigheid;
- Luc Veroeveren, 60er, actief in de Tiense Vrijzinnige Kring en mede-oprichter UPV-afdeling;
- Paul Hoebrechts, 60er, leerkracht zedenleer en ere-directeur middenschool Kessel-Lo.

Kortrijk, Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Mozaïek, dinsdag 25 maart 2014. Onderwerp: vrijzinnigheid over de generaties heen.

- Donald Buyze, 50er, leerkracht;
- Rosa De Borger, 70er, gepensioneerd leerkracht;
- John Deloof, 20er, tewerkgesteld in de zorgsector, lid van de raad van bestuur van Mozaïek;
- Dascha Vandeputte, 40er, zelfstandige, lid van de raad van bestuur van Mozaïek.

Mechelen, Koninklijk Atheneum Pitzemburg, donderdag 3 april 2014.

- Annette Grootjans, 60er, geëngageerd in de Mechelse vrijzinnigheid;
- Ann Longrée, 50er, adjunct directeur atheneum Willebroek;
- Franky Van Ingelgem, 60er, geëngageerd in de Mechelse vrijzinnigheid.

Brussel, campus VUB, donderdag 8 mei 2014. Studentikoos en vrijzinnig

- Gerlant Van Berlaer, kinder- en spoedarts aan het UZ Brussel;
- Frieda Fiers, hoofd van de kinderdagverblijven van de VUB;
- Mark Morhaye, directeur van de huizenvandeMens Limburg;
- Philippe Vandermeer, zaakvoerder van een reclame- en marketingbureau.

Aalst, CC De Werf, zaterdag 10 mei 2014. Getuigenissen over vrijzinnig humanisme

- Monica De Coninck, 50er, Federaal Minister van Werk;
- Freddy Mortier, 50er, vice-rector UGent;
- Lydia Deveen, 80er, emerita Vrije Universiteit Brussel en voormalig staatssecretaris;
- Jean-Jacques De Gucht, 30er, Vlaams parlementslid.

Reacties gesloten