Sonja Eggerickx

Audiofragment 1: jeugd, opleiding en engagementen
Trefwoorden: jeugd, Hoeilaart, rijksonderwijs, rijksnormaalschool, regentaat zedenleer, Brugge, Nora Haeck, Paul De Wispelaere, Rijksuniversiteit Gent, moraalwetenschappen, Jaap Kruithof, Etienne Vermeersch, inspecteur niet-confessionele zedenleer, godsdienstles, familie, vrijzinnigheid, De Moralist, Humanistisch Verbond, International Humanist and Ethical Union, Ronse, Oudervereniging voor de Moraal, Gent, Atheneum Voskenslaan

Audioframent 2: onderwijs en Humanistische Jongeren
Trefwoorden: Werkgroep Leraren Ethiek, Luc Devuyst, Michel Oukhow, Lydia Blontrock, Richard Van Cauwelaert, inspecteur, Digimores, Oudervereniging voor de Moraal, leerkrachten, niet-confessionele zedenleer, Ronse, Humanstische Jongeren, Halle

Audiofragment 3: Humanistische Jongeren Ronse
Trefwoorden: Humanistische Jongeren Ronse, Oudervereniging voor de Moraal, CVP, abortus, Pro Vita, Bijzondere Opsporingsbrigade, anticonceptiva, Centra voor Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding, Gerda Dieltjens, feminisme, dolle mina's, Humanistische Jongeren Nationaal, Unie Vrijzinnige Verenigingen, Prik, Humanstisch Verbond.

Audiofragment 4: van de Humanistische Jongeren naar Humanistisch Verbond Gent
Trefwoorden: Ronse, Humanistische Jongeren, Oudervereniging voor de Moraal, Humanistisch Verbond, humor, International Humanist and Ethical Union, werkgroep feminisme, Werkgroep Leraren Ethiek, Lydia Blontrock, Humanistisch Verbond Gent, Geuzenhuis, Bijlokevest

Audiofragment 5: vrijzinnig Gent
Trefwoorden: Gent, universiteit, 't Zal wel Gaan, Willemsfonds, Geuzenhuis, Gilbert Temmerman, Frank Beke, Sas Van Rouveroy, Geraard Van den Daele

Audiofragment 6: Unie Vrijzinnige Verenigingen
Trefwoorden: Unie Vrijzinnige Verenigingen, Werkgroep Leraren Ethiek, Michel Magits, Humanistisch Verbond, Willemsfonds, August Vermeylenfonds, 't Zal wel Gaan, Oudstudentenbond VUB, Brussels Studentengenootschap, Dienst vrijzinnige centra, huizenvandeMens

Audiofragment 7: imago van de vrijzinnigheid
Trefwoorden: Unie Vrijzinnige Verenigingen, Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, International Humanist and Ethical Union, Prik, interne democratie, Sylvain Peeters, Etienne Vermeersch, Jean-Paul Van Bendegem, De Morgen, Yves Desmedt, Hilde Kieboom, Bart De Wever, euthanasie, abortus, imago, niet-confessionele zedenleer, Centra voor Morele Dienstverlening, huizenvandeMens, Lochristi, fakkel, happy human, Centre d'Action Laïque, Indië

Audiofragment 8: profilering en levensbeschouwing van de vrijzinnigheid
Trefwoorden: deMens.nu, naamsverandering, fakkel, happy human, vrijzinnige vrouwen, International Humanist and Ethical Union, dolle mina's, onderwijs, Oudervereniging voor de Moraal, niet-confessionele zedenleer, Davidsfonds, LEF, vrij onderwijs, abortus, levensbeschouwelijke vakken, islam, Charles Darwin

Audiofragment 9: internationale profilering
Trefwoorden: Humanistisch Verbond, International Humanist and Ethical Union, Humanistisch Verbond Nederland, vrijdenkers, geschiedenis van het vrijzinnig humanisme, vrijmetselarij, Lucien De Coninck, Vaticaan, Karel Cuypers, Robert Dille, Unie Vrijzinnige Verenigingen, socialisme, liberalisme, Franstalige vrijzinnigheid, Centre d'Action Laïque, Frankrijk, La Libre Pensée, 't Zal wel Gaan, Londen, doel van de IHEU, Verenigde Naties

Audiofragment 10: toekomst
Trefwoorden: IHEU-voorzitter, Roy Brown, islam, Vlaams Blok, onderwijs, levensbeschouwingen, atheïsme, toekomst vrijzinnig humanisme, Staten-Generaal van de Vrijzinnigheid, gemeenschapsvorming, Geuzenhuis, vrijzinnige plechtigheden, Feesten Vrijzinnige Jeugd

Sonja Eggerickx

Sonja Eggerickx
°8 februari 1947, Ukkel
Huidige woonplaats: Gent
1967: Geaggregeerde secundair onderwijs/regent Engels, Nederlands en niet-confessionele zedenleer
1980: licentiaat moraalwetenschappen
leerkracht niet-confessionele zedenleer
1992-2012: inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer
2012: pensioen

(Vrijzinnige) engagementen:
- lid Oudervereniging voor de Moraal en Humanistisch Verbond
- nationaal voorzitter Humanistische Jongeren
- voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen
- voorzitter International Humanist and Ethical Union

Plaats van opname:
Gent, thuisadres van de geïnterviewde
maandag 19 januari 2015, 10u00
interviewer: Jimmy Koppen

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets van deze audio-opnames worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van CAVA. De audiofragmenten staan op deze webpagina in chronologische volgorde. De originele, volledige en niet-bewerkte opname van dit interview is te beluisteren in de leeszaal van CAVA.

Reacties gesloten