Luc Devuyst

Audiofragment 1: familie, jeugd en beroep
Trefwoorden: familie, jeugd, school, doop, Solidairen, Belgische Werkliedenpartij, niet-confessionele zedenleer, Université Libre de Bruxelles, Vilvoorde, Jambloux, Boom, inspectie, Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele Zedenleer (RIBZ)

Audiofragment 2: Boom, het onderwijs
Trefwoorden: Jambloux, Boom, niet-confessionele zedenleer, leerkracht, Richard Van Cauwelaert, Vilvoorde, seksuele opvoeding, georganiseerde vrijzinnigheid

Audiofragment 3: Eerste contacten met georganiseerde vrijzinnigheid
Trefwoorden: Humanistisch Verbond, Karel Cuypers, Hoboken, Rupelstreek

Audiofragment 4: Humanistisch Verbond, Oudervereniging voor de Moraal, Feest Vrijzinnige Jeugd
Trefwoorden: Humanistisch Verbond, Oudervereniging voor de Moraal, Socialistische Partij, Liberale Partij, atheneum, Boom, Antwerpen, Richard Van Cauwelaert, André Verhassel, niet-confessionele zedenleer, Lentefeest, Feest Vrijzinnige Jeugd, Schoolpact

Audiofragment 5: Karel Cuypers
Trefwoorden: Karel Cuypers, De Gedachten zijn Vrij (lied), subsidies, Humanistisch Verbond, Vrije Universiteit Brussel, socio-culturele organisaties

Audiofragment 6: Oudervereniging voor de Moraal, onderwijs en inspectie
Trefwoorden: scholen, leerkrachten, opleiding moraalwetenschap, niet-confessionele zedenleer, inspectie, atheneum, katholieke scholen, Richard Van Cauwelaert, praktische invulling van de lessen

Audiofragment 7: Karel Poma en uitbouw van de RIBZ
Trefwoorden: Karel Poma, Oudervereniging voor de Moraal, Hoge Raad niet-confessionele zedenleer, RIBZ, Unie Vrijzinnige Verenigingen, inspectie, werkingstoelagen

Audiofragment 8: samenvoeging Oudervereniging voor de Moraal en Humanistische Verbond
Trefwoorden: Oudervereniging voor de Moraal, Humanistisch Verbond, Humanistisch-Vrijzinnig Vormingswerk, Rika De Backer, Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging

Audiofragment 9: Werkgemeenschappen Moraal (WeMo)
Trefwoorden: Humanistische Jongeren, niet-confessionele zedenleer, Werkgemeenschappen Moraal (WeMo), samenzang, Edwin Vonck, Oudervereniging voor de Moraal, Boom, Christine van den Wijngaert, Humanistische Jongerenservice (Humjos)

Audiofragment 10: Unie Vrijzinnige Verenigingen: onstaan, evolutie en erkenning
Trefwoorden: Humanistisch Verbond, Franstalige vrijzinnigen, Socialistische Partij, Christelijke Volkspartij, Jos Moerman, Karel Poma, televisieuitzendingen, radio-uitzendingen, August Vermeylenfonds, Willemsfonds, NIR, Albert Maertens, Het Laatste Nieuws, Julien Kuypers, Staten-Generaal van de Vrijzinnigheid, Bart De Schutter, Vrije Universiteit Brussel, Manu Robbroeckx, Oudstudentenbond, 't Zal wel Gaan, Unie Vrijzinnige Verenigingen, grondwettelijke erkenning 1993, Willy Calewaert, Roger Lallemand, Université Libre de Bruxelles, La Libre Pensée, Les Etudiants socialistes, Association des Cercles étudiants, Willy Seeuws, Fred Erdman

Audiofragment 11: politieke vrienden van de vrijzinnigheid
Trefwoorden: vrijzinnige engagementen, Humanistisch Verbond, André De Beul, Volksunie, Willy Claes, Hasselt, erkenning vrijzinnigheid in regeerakkoord, Socialistische Partij

Audiofragment 12: Franstalige vrijzinnigen
Trefwoorden: Humanistisch Verbond, grondwettelijke erkenning 1993, Centre d'Action laïque, Unie Vrijzinnige Verengingen, niet-confessionele zedenleer, tegenstelling in de cursus ncz, Pierre Van Humbeeck, Centrale Vrijzinnige Raad, socio-cultureel werk

Audiofragment 13: vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF) en toekomst vrijzinnigheid
Trefwoorden: LEF, niet-confessionele zedenleer, katholiek onderwijs, godsdienstlessen, Jaak Billiet, Mark Elchardus, Vrije Universiteit Brussel, Schoolpact

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets van deze audio-opnames worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van CAVA. De audiofragmenten staan op deze webpagina in chronologische volgorde. De originele, volledige en niet-bewerkte opname van dit interview is te beluisteren in de leeszaal van CAVA.

Reacties gesloten