Scoremodel CAVA VUB voor digitale administratie gepubliceerd op CEST

De DigiTest: een scoremodel als kwaliteitsmeter van de digitale administratie

Veel archiefdiensten beperken zich tot het beheer van het statisch archief van hun instelling. De archiefvormers zelf beheren het dynamisch en semi-dynamisch archief. Archiefdiensten weten vaak niet goed hoe ze invloed kunnen krijgen op dit hedendaags documentbeheer, want praktische strategieën en methodologieën zijn weinig bekend. Bovendien is er een tekort aan praktische hulpmiddelen in de vorm van tools. Daarom ontwikkelde het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de DigiTest.
De achterliggende werkwijze gaat uit van een bottom-up benadering, waarbij archiefvormers aan de hand van een vormingstraject worden begeleid bij het verbeteren van hun digitale administratie. De DigiTest vormt hierbij het analyse-instrument om de actuele situatie in kaart te brengen.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten