Schoon uit de toon! over het Vrijzinnig Zangfeest aangehaald als inspirerend praktijkvoorbeeld ICE-werking

In 2017 zette tapis plein (thans Werkplaats Immaterieel Erfgoed (WIE) i.s.m. het ICE-trekkersnetwerk een veldonderzoek op omtrent immaterieel erfgoed in de archiefsector. WIE publiceerde op het Platform Immaterieel Erfgoed een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van ICE-werking en nam in het overzicht ook onze publicatie Schoon uit de toon! Het vrijzinnig zangfeest op de VUB sinds 1986 op.

Bron: www.immaterieelerfgoed.be/Detail/thema/23
www.immaterieelerfgoed.be/media/ice/workspace/1/6/3/50140_ca_attribute_values_value_blob_16378.pdf

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten