Samenwerking

CAVA beschouwt de universitaire archiefinstellingen en de levensbeschouwelijke culturele erfgoedinstellingen als haar natuurlijke partners. Dit zijn:

  • - Universiteitsarchief van UGent
  • - Universiteitsarchief van KULeuven
  • - ADVN
  • - AMSAB - Instituut voor Sociale Geschiedenis
  • - MaDoc
  • - Liberaal Archief
  • - KADOC

Verschillende van deze instellingen zijn eveneens betrokken bij de projecten die CAVA uitvoert.

Als Vlaamse erfgoedinstelling in Brussel onderhoudt CAVA nauwe banden met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Erfgoedcel Brussel en collega-instellingen zoals het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel.

CAVA functioneert verder als partner en labo van de interuniversitaire ManaMa-opleiding Archivistiek, Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

CAVA is, via CVHE als lidvereniging, vertegenwoordigd bij deMens.nu.

CAVA streeft naar samenwerking met de erfgoedsector:

  • zowel met expertisecentra en opleidingen
  • als met erfgoedcentra die gelijkaardig erfgoed bewaren
  • als met internationale, nationale en Brusselse erfgoedinstellingen

Voor iets geks, leuks of serieus zijn we altijd te vinden als het in de doelstellingen past, als het in de planning kan opgenomen worden en als het kwaliteitsvol is.

CAVA wil een bijdrage tot de expertise van de sector leveren door deelname aan projecten en aanlevering van kennis voor uitwisseling. Het wil zo haar steentje bijdragen tot de professionalisering van het documentbeheer en de erfgoedsector in Vlaanderen.

Zo werd het WAVA-datamodel (Waardering, Acquisitie en Vernietiging van Archieven) als geïntegreerd archiefbeheer bij het VUB-Universiteitsarchief, op de website van CEST gepubliceerd.

Reacties gesloten