Richtlijnen en Advies

Ter ondersteuning van de dagelijkse administratie van de verschillende vrijzinnig-humanistische verenigingen en organisaties stelt CAVA een aantal algemene richtlijnen ter beschikking.

Indien gewenst formuleert CAVA ook adviezen. Heb je een specifiek probleem of vragen omtrent archief- en/of (digitaal) documentbeheer, stuur dan een mailtje naar info@cavavub.be. Samen zoeken we naar een oplossing.

Specifieke richtlijnen voor de VUB- administratie vind je via het VUB-intranet
(inloggen > Administratie > Universiteitsarchief).

Bewaartermijnen en selectielijsten

Digitaal Werken

Schonen van dossiers

Archiefdozen

Reacties gesloten