Organisatie

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) is het samenwerkingsverband tussen het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) enerzijds en het Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed vzw (CVHE) anderzijds.

Het samenwerkingsverband steunt op een overeenkomst die in 2012 gesloten werd tussen de Vrije Universiteit Brussel en toenmalige Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum 'Karel Cuypers' (VSAD).

organogram CAVA

Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed vzw

CVHE is de juridische opvolger van VSAD, opgericht op 17 april 1986. Deze vzw stelde zichzelf als doel de vrijzinnige beweging in Vlaanderen wetenschappelijk te ondersteunen en vrijzinnige archieven te bewaren en te valoriseren.

Oorspronkelijk waren er drie lidverenigingen (mede-oprichters) vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. Deze lidverenigingen waren de Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV), Vrijzinnige Koepel en Uitstraling van de VUB – Centrum voor Permanente Vorming (UPV). De Humanistische Vereniging (HV) en Vrijzinnig Trefpunt kwamen hier bij, terwijl de Vrijzinnige Koepel uiteindelijk wegviel.

Door de laatste statutenwijziging (Statuten van 19 november 2013 (B.S. 3 januari 2014)) - i.e. de omvorming naar CAVA - werd het aantal lidverenigingen beperkt tot twee sterke instellingen: de Unie Van Vrijzinnige Verenigingen (deMens.nu) en de VUB. Door het samenwerkingsakkoord werden ook de administratie en collectie, die oorspronkelijk in Antwerpen waren gevestigd, overgebracht naar campus Oefenplein van de VUB.

 • Prof. em. Michel Magits (VUB), voorzitter
 • Suzy Mommaerts (VUB), penningmeester
 • Michel De Rouck (VUB)
 • Annie Hermans (deMens.nu)
 • Sylvain Peeters (deMens.nu), ondervoorzitter
 • Yves Van der Hoeven (VUB)
 • Mario Van Essche (deMens.nu)
 • Alain Vannieuwenburg (deMens.nu)

Wetenschappelijke Raad

Een Wetenschappelijke Raad adviseert over de vrijzinnig humanistische erfgoedwerking van CAVA. Deze raad is samengesteld uit academici van verschillende universiteiten en erfgoedinstellingen, aangevuld met de coördinator en een wetenschappelijk medewerker. De adviezen van de Wetenschappelijke Raad worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

 • Christophe Busch (Kazerne Dossin)
 • Prof. dr. Gily Coene (VUB)
 • Dr. Christoph De Spiegeleer (Liberaal Archief)
 • Em. prof. dr. Willem Elias (VUB)
 • Dr. Nadia Fadil (KU Leuven)
 • Dr. Katleen Gabriels (Maastricht University)
 • Dr. Bert Gasenbeek (Humanistisch Historisch Centrum)
 • Dr. Adelheid Rigo (Odisee)
 • Prof. dr. Patrick Stouthuysen (VUB)
 • Prof. dr. Floris van den Berg (Universiteit Utrecht)
 • Jan Van den Branden (deMens.nu)
 • Dr. Donald Weber (Amsab-ISG)

Vrije Universiteit Brussel – Universiteitsarchief

logo vubHet Universiteitsarchief van de VUB werd opgericht in 1990. Het staat als dienst rechtstreeks onder de bevoegdheid van de rector en beheert ongeveer 3 km lopend archief. De dienst concentreert zich op de begeleiding van de administratie (selectie- en digital born archives problematiek) en op de bewaring en valorisatie van de historische archieven van de academische gemeenschap. Recent kwam daar het beheer van het wetenschappelijk erfgoed van de instelling bij.

Reacties gesloten