Onze nieuwe brochure: Forward het verleden! Een gids voor voor mensen en organisaties met archief en met een hart voor de gemeenschap

Als archiefinstelling krijgen we heel vaak vragen van mensen: wat is archief, wat is erfgoed, waarom zou ik dat schenken? In het kader van het project Een vrijzinnig humanistisch erfgoedforum voor Vlaanderen ontwikkelde CAVA daarom (samen met de partners uit het veld) een brochure om potentiële schenkers te informeren en te sensibiliseren.

Er bevindt zich immers nog heel wat archief en erfgoed bij de vrijzinnig humanistische gemeenschap en vaak weten mensen niet hoe waardevol dat is of waar ze er mee terecht kunnen.

Deze laagdrempelige brochure behandelt thema’s als wat zijn archieven, wat doen archiefinstellingen, waarom zou je archief schenken, waar kan je ermee terecht en wat zijn de eerste stappen? Ze is gericht op mensen en organisaties die archief hebben, maar twijfelen om te schenken.

Heb je vragen, wil je een brochure aanvragen of wil je zelf archief schenken? Neem dan gerust contact met ons op via een mailtje of 02 629 24 34.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten