Onderzoek naar vrijzinnig humanisme

CAVA wil historisch onderzoek over de Vlaamse vrijzinnig-humanistische verenigingen zo veel mogelijk stimuleren. Daarom hebben we voor studenten een lijst met onderzoeksonderwerpen bachelor- en masteronderwerpen) samengesteld, waarin we aangeven welke onderzoeksthema's interessant zijn. Voor deze onderzoeksthema's zijn we zeker dat we (eventueel samen met andere instellingen) genoeg bronnen hebben. Door zo'n thema te kiezen draag je bij tot de kennis over de evolutie van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap.

Een overzicht van onze collecties kun je terugvinden op onze pagina collecties of in het uitgebreidere collectieoverzicht. Via de online catalogus Pallas kan je zoeken in de bestanden die online ontsloten zijn.

Heel wat andere archiefinstellingen in Vlaanderen bezitten eveneens archieven van vrijzinnige verenigingen of persoonlijkheden. Of van verenigingen die een politiek karakter hadden, maar tegelijk als vrijzinnig bekend stonden, zoals bijvoorbeeld het Willemsfonds. Het loont dus vaak de moeite om de collecties van het Liberaal Archief, het Amsab-ISG, het ADVN, het MaDoc of het Universiteitsarchief van Gent te onderzoeken. Ook sommige stedelijke archiefbewaarplaatsen bewaren vrijzinnige archieven.

Om onderzoekers en geïnteresseerden een eerste hand te reiken, werd een bibliografie samengesteld m.b.t. vrijzinnig-humanistische thema's. Het gaat om een voorlopige lijst van boeken en artikels, die weliswaar geregeld wordt aangevuld.

Reacties gesloten