Foto van een onderzoeker

onderzoek

Wiens vrije keuze? De relatie tussen vrijzinnigen met hun niet-vrijzinnige familie: verhalen van acceptatie en verstoting

Iemand wilde een abortus of vraagt euthanasie. Iemand koos om zich te profileren als vrijzinnige in een katholieke familie. Hoe ging de omgeving daarmee om? Respecteerde de omgeving de individuele keuze, of werd er op een andere manier mee omgegaan? Stoorde dat de relaties? (Zie bijvoorbeeld het verhaal van Etienne Vermeersch in zijn boek “Over God”.) Is er een evolutie zichtbaar? Andere levenskeuzes zijn bijvoorbeeld de keuze voor officieel onderwijs of voor vrijzinnige plechtigheden en begrafenissen. In het vrijzinnige gedachtengoed staat, net als in de bredere humanistische literatuur, de vrije keuze van het individu centraal. Daartegenover staat de personalistische visie, traditioneel het model dat door christelijke denkers wordt gebruikt. Hier staat de inbreng van de omgeving in de keuze centraal. Het loont de moeite om een aantal casussen te bekijken vanuit het perspectief van het individu en de omgeving. Voor dit onderwerp ben je in belangrijke mate aangewezen op interviews van mensen die in de jaren 1950-1970 en 1970-1990 belangrijke levenskeuzes moesten maken.