Foto van een onderzoeker

onderzoek

De verhouding tussen de centrale instellingen en de lokale afdelingen van het Humanistisch Verbond

De verhoudingen tussen het Humanistisch Verbond en andere instellingen zoals de Oudervereniging voor Moraal, deMens.nu of de Federatie van Vrijzinnige Centra is niet altijd duidelijk of rimpelloos geweest. Ook in lokale afdelingen gingen de leden van HV soms wel een eigen koers varen. Het is interessant om te onderzoeken of de vrijzinnige beweging als één geheel naar buiten kon komen, of dat er intern discussie was, die vertragend werkte.

De artikels die in de nationale vrijzinnige tijdschriften verschenen geven meer de nationale tendens (top-down) aan. De activiteiten van de afdelingen duiden op interesses die afdelingen hadden en geven meer de bottom-up. Indien we dat in vergelijkend perspectief zetten dan krijg je zicht op mogelijke tegenstellingen of mogelijke gelijkgestemdheid.

Welke interessesferen heeft het HV nationaal (te onderzoeken in een bepaalde periode, via de gedigitaliseerde tijdschriften en via dossiers)?

Ook de door hen georganiseerde kadervormingen zijn dan weer gericht op de eigen kaders (top-down), men mag veronderstellen dat die weergeven wat het bestuur belangrijk vond.

Welke interessesferen leven er in de plaatselijke afdelingen?  (Dit kan onderzocht worden via de afdelingsdossiers.)