Foto van een onderzoeker

onderzoek

Het doordringen van de vrijzinnigheid in bestaande maatschappelijke structuren: casus HVV en HV als sociaal-culturele vereniging

Vanaf haar ontstaan heeft de georganiseerde vrijzinnigheid geprobeerd om voet aan wal te krijgen in de bestaande maatschappelijke structuren. Dat was in het katholieke België van de jaren 1950 niet evident. Vanaf de jaren 1970 wordt een wirwar van vrijzinnige instellingen opgericht, die soms even snel weer verdwijnen. Het Humanistisch Verbond ondergaat zelf een ingrijpende gedaantewisseling. Waarom? Zowel de notulen van de Raden van Bestuur als de afdelingsdossiers zijn interessant om HV te bestuderen als instelling van sociaal-cultureel werk. Welke positie namen HVV en haar voorgangers in het brede socio-culturele veld in? De groei van die sector en de evolutie die HV daarin gehad heeft is van groot belang om de hedendaagse vereniging te begrijpen. Dit onderzoek past in een breder onderzoek naar de slagkracht van sociaal-culturele verenigingen.