Foto van een onderzoeker

onderzoek

Geschiedenis van de Vlaamse Vereniging voor Wijsbegeerte

Over de Vlaamse filosoof Leopold Flam is al heel wat geschreven, maar over de Vlaamse Vereniging voor Wijsbegeerte of de Filosofische kring Aurora, waar hij sterk mee verbonden was, eigenlijk niet. Deze verenigingen, gevestigd in Brussel (VVW) en Antwerpen (Aurora), hebben een niet onbelangrijke invloed gehad in het filosofische denken in Vlaanderen. De vraag is dan ook: hoe zijn deze verenigingen gegroeid en geëvolueerd, wie speelde hierin een rol en aan welke filosofische denkbeelden besteedden zij aandacht? Dit onderwerp is geschikt voor een student in de filosofie met belangstelling voor geschiedenis of voor een student in de geschiedenis met een levendige belangstelling voor filosofie.