Foto van een onderzoeker

onderzoek

De evolutie van het antiklerikalisme vanaf 1970

De georganiseerde vrijzinnigheid in Vlaanderen heeft van oudsher een antiklerikaal karakter. De antiklerikale gedachte was uiteraard gericht tegen de katholieke kerk. Andere levensbeschouwingen (Joodse, protestantse...) werden eerder gezien als partners in de strijd tegen de kerk als instituut. Over de relatie van vrijzinnigen met andere levensbeschouwingen is er nauwelijks onderzoek verricht. Evolueert het antiklerikalisme (tegen het katholicisme) sedert de jaren 1970 tot een bijzaak? Hoe staan vrijzinnigen tegenover de groei van andere religieuze instituten, bv van islamitisch karakter? Is de angst voor de terugkeer van een god of herlevende religieuze structuren in de Europese seculiere ruimte (denk maar aan de sharia-rechtbanken in Engeland, of de recente evolutie rond de partij Islam) reëel aanwezig? Of is de angst om voor racist te worden versleten groter?