Foto van een onderzoeker

onderzoek

Cruciale maatschappelijke thema’s voor vrijzinnig-humanisten

Welke maatschappelijke standpunten zijn door de vrijzinnig-humanisten actief verdedigd in het verleden? Dat lijkt voorspelbaar, maar is dat niet altijd. Dat kan gaan over bepaalde thema’s en vanuit een historisch perspectief, zoals wat is de visie van de vrijzinnig-humanisten op dierenwelzijn, op de klimaatproblematiek, enz.

Dierenwelzijn is een interessant voorbeeld. Humanisten plaatsen de mens centraal, maar hoe stonden ze in het verleden dan tegenover dierenwelzijn? Volgens de bekende Nederlandse humanistische filosoof Floris Van den Berg kan de humanist niet anders dan veganist worden, omdat humanisten respect moeten hebben voor bewuste levensvormen. Daar kan evolutie in zitten, omdat de maatschappelijke opvattingen evolueren en ook omdat we steeds meer inzichten krijgen in de psychologie van dieren (en de communicatie tussen dieren onderling). De aandacht van de vrijzinnigen voor deze materies kan onderzocht worden via vrijzinnige tijdschriften. Vanaf het najaar beschikt CAVA over gedigitaliseerde versies van die tijdschriften waardoor het onderzoek grotendeels online kan gebeuren. Ook bestaan er punctuele dossiers.

De visie kan ook in zijn algemeenheid onderzocht worden. De vrijzinnige verenigen beschikken/beschikten allemaal over een eigen tijdschrift. De thema’s die in deze periodieken worden aangesneden zijn een afspiegeling van de eigen tijd. De thema’s van de jaren 1950 zijn niet gelijk aan de hedendaagse thema’s. Om welke thema’s gaat het? Hoe evolueren de thema’s die de vrijzinnigen interesseren en vooral waarom?