Foto van een onderzoeker

onderzoek

De humanistische jongeren: het buitenbeentje van de vrijzinnigheid

De humanistische jongeren zijn nauwelijks bestudeerd. De relatie met de nationale vrijzinnige instellingen verliep niet altijd rimpelloos: de jongeren waren radicaler en kwamen diverse malen in botsing met de centrale instellingen van de georganiseerde vrijzinnigheid. Die botsingen zijn heel interessant. CAVA beschikt over een groot deel van het archief van de Humanistische Jongeren en van de centrale vrijzinnige instellingen, zodat de relatie tussen beide bekeken kan worden. Maar ook de manier waarop de beweging als jeugdbeweging werkte, is anders dan andere bewegingen. Welke plaats nam ze in in het veld van de Vlaamse jeugdbewegingen?