Foto van een onderzoeker

onderzoek

Onderzoek naar het vrijzinnig humanisme

CAVA heeft als landelijk cultureel archief de opdracht het archief en erfgoed van de vrijzinnige beweging in Vlaanderen te onderzoeken.

De onderzoeksgids Op zoek... De evolutie van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen sinds de Tweede Wereldoorlog (2017) dient om suggesties voor verder onderzoek te geven. In Looking Back to Look Forward. Organised Humanism in the World: Belgium, Great Britain, the Netherlands and the United States of America, 1945-2005 (2019) wisselen we het kader waartoe we ons normaal beperken, Vlaanderen en Brussel, voor een internationaal kader. Het is de eerste peer-reviewed synthese over het Westers vrijzinnig humanisme.

Onze erfgoedfiches zijn het resultaat van ons onderzoek naar specifieke vrijzinnig-humanistische organisaties of personen, compleet met details over de omvang van hun archief. Voor een meer specifieke zoektocht kan je terecht in onze online catalogus. Onze vrijzinnige erfgoedkaart geeft een overzicht van waar de archieven van vrijzinnig-humanistische verenigingen en personen worden bewaard.

We ook graag onze online bibliografie en wetenschappelijke handbibliotheek met geïnteresseerden. Ze geven achtergrondinformatie over de geschiedenis van het vrijzinnig-humanistisch gedachtegoed en haar beweging, over thema’s zoals abortus, euthanasie, gelijkberechtiging, seksualiteit en relatie tussen kerk en staat. Breder kan je er ook publicaties in terugvinden die de link maken met het onderzoeksveld van secularisme and nonreligion.

Foto OBJ836
Vrijzinnig-humanistisch immaterieel cultureel erfgoed
BE CAVA STICK100 - Sticker fakkellogo
Vrijzinnig-humanistische symbolen
Detailbeeld van de sokkel van het standbeeld Prijs Vrijzinnig Humanisme te Gent
Prijs Vrijzinnig Humanisme
Tegel voor onderzoek internationaal humanisme
Internationaal vrijzinnig humanisme
Promobeeld 50 jaar deMens.nu
Van UVV tot deMens.nu (1971-2021)