Foto van een onderzoeker

onderzoek

Lees meer

Enkele basiswerken over de Nederlandstalige georganiseerde vrijzinnigheid, zoals het geheel aan vrijzinnige verenigingen en koepels is gaan heten, vind je hier:

  • Op zoek… De evolutie van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen sinds de Tweede Wereldoorlog, onderzoeksgids van CAVA uit 2017.
  • Jeffrey Tyssens en Els Witte, De vrijzinnige traditie in België: van getolereerde tegencultuur tot erkende levensbeschouwing. Brussel: VUB press, 1996.  
  • Jeffrey Tyssens, “Vrijmetselarij en vrijzinnige organisaties”, P. Van Den Eeckhout & Guy Vanthemsche (eds.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw. Derde herziene en uitgebreide uitgave, Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2017, Volume II, p. 1279-1295. Beknopt historisch overzicht met verwijzing naar bronnen en literatuur.
  • Pol Delfosse (ed.), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Fondation Rationaliste: Brussel, 2005, p. 139-140. Franstalig historisch woordenboek over ‘la laïcité en Belgique’ dat ook een groot aantal lemma’s bevat over Nederlandstalige personen en verenigingen.
  • Frank Demeyere en Chris Pijpen (eds), Vrijzinnigheid gesproken. Verleden heden toekomst, VUBPress, 1998.

Verder verzamelt CAVA referenties van publicaties over vrijzinnig humanisme in deze bibliografie.