Vrijzinnige symbolen

Een samenleving bestaat uit individuen die zich in min of meerdere mate groeperen. Vaak gebeurt dit door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk kenmerk, een symboliek. Voorbeelden hiervan zijn iconische figuren, herkenbare kledij, een vlag,… Door zich als groep te identificeren met een symbool creëert men een gevoel van samenhorigheid. Dat geldt natuurlijk ook voor de vrijzinnig humanistische gemeenschap en haar internationale medestanders.

Klik op het symbool om er meer over te weten te komen:

Reacties gesloten