Meer weten over organisaties en personen

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A

Aalsters Vrij Studentengenootschap
Actief Linkse Studenten
Algoet, Peter
Alumni Economie VUB
Amnesty International (Afdeling VUB)
Anti-Fascistisch Front VUB
Antverpia
August Vermeylenfonds

B

Bals, Olivier
Biotecho
Bockstaelse Maegden
Boeykens, Lily
Bond der oud-leden van ‘t Zal Wel Gaan
Bond der Oudstudenten Kunstgeschiedenis en Archeologie
Bonte, Eddy
Boves Luci
BOX
Brachet, Pierre
Break the Silence
Brugse Studentenkring
Brussels Studentengenootschap Geen Taal, Geen Vrijheid (BSG)
Brusselse Aardrijkskundige Kring
Bureau van Studentenvertegenwoordigers

C

Calewaert, Willy
Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed (CVHE)
Coppens, Jean-Pierre
Cultuurkring

D

De Beul, André
De Krant
De Maakbare Mens
deMens.nu
De Moeial
Demokratische Studenten
Denderland
De Pauw, Frans
De Roeck, Jacinta
De Ronde Schare
De Scheemaeker, Mark
Desmedt, Luc
De Zangfaculteit
D’hulst, André

E

Eggerickx, Sonja
Ekonomistenkring
Elzendoorn, Hendrik
Engelen, Jan
Europakring Brussel

F

Farmaceutische Kring
Federatie Vrijzinnige Centra
Feministische Studenten
Flam, Leopold
Flikkerlicht
Folklore Academie

G

Geneeskundige Kring (GK)
Genootschap van de Romanistiek
Geuzenkring Pajottenland
Gezondheidszorg Kring
Gyselinck, Cathy

H

Hebbelinck, Georges
Het Hageland
Het Vrije Woord (HVW) en de vrienden van Het Vrije Woord
Hol, Peter
huisvandeMens Brugge
huisvandeMens Gent
huisvandeMens Mechelen
huisvandeMens Vilvoorde
Humanistisch Instituut voor de Massamedia (HIMM)
Humanistisch Studentenverbond Gent
Humanistisch Verbond (HV)
Humanistisch Verbond afdeling Antwerpen
Humanistisch Verbond afdeling Brussel
Humanistisch Verbond afdeling Kortrijk
Humanistisch Verbond afdeling Mortsel
Humanistisch Verbond afdeling Oostende
Humanistisch Vrijzinnig Centrum voor Lectuurbegeleiding (HVCL)
Humanistisch Vrijzinnige Dienst (HVD)
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging afdeling Oostende
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Gewest Brussel
Humanistische Jongeren (HJ)
Humanistische Jongeren afdeling Bensberg
Humanistische Jongeren afdeling Vilvoorde
Humanistische Jongeren Service
Humanistische Jongerenbeweging
Humanistische Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking
Humanistische Pers (HUP)
Humanistische Werkgroep voor Conflictstudie (HUWECO)
Humanitas

I

Initiatiefgroep Solvay (Inisol)
Internationale Vereniging van de Universitaire dagen van de Vrede (JUP)
Interuniversitair Rechtsgenootschap

J

Jespers, Jan
Jongsocialisten

K

Kempenaers, Frans
Kring der Economische, Politieke en Sociale wetenschappen (KEPS)
Kring der Brusselse Studenten (KBS)
Kring Nederlands Personeel

L

Letteren- en Wijsbegeerte Kring (LWK)

M

Magits, Michel
Marchand, Marianne
Marxistisch Leninistisch Blok
Medische Oudstudentenvereniging VUB
Mens Sana in Corpore Sano (Mesacosa)
Mommaerts, Suzy
Moucheron, Robert
Mulkens, Lydia

N
O

Opvang
Orde van de Bedelzak
Organisatie Tocht naar Den Briel op 1 april
Organisatie Week van de Verlichting
Oudervereniging voor de Moraal (OVM)
Oudervereniging voor de Moraal afdeling Ronse
Oudervereniging voor de Moraal afdeling Vilvoorde
Oudervereniging voor de Moraal Brabant
Oudstudentenbond (OSB)
Oud-studentenvereniging Vrijetijdsbesteding
Oukhow, Michel

P

Pedagogische Stichting
Perskring
Polytechnische Kring (PK)
Psycho-Pedagogische Kring (PPK)

Q
R

Radio Kameleon

S

Schollaert, Rudy
Society of Weird and Mad People (SWAMP)
Socrates Vilvoorde
Solvay Kring
Stichting voor Morele Lekebijstand / Fondation pour l’Assistance Morale Laïque
Studentenraad
Studiekring Vrij Onderzoek
Studieprefecten van het Nederlandstalig Officieel Onderwijs

T

Tandheelkundige Kring
‘t Zal wel gaan, Taalminnend Studentengenootschap

U

Uitstraling Permanente Vorming (UPV)
Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), zie: deMens.nu
Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS)

V

Van De Meulebroecke, Martha
Van Der Borgt, Jan
Van De Rostyne, Hendrik
Vandevelde, Emmy
Van Geen, Roger
Van Larebeke, Gaston
Vereniging van Ingenieurs uit de Vrije Universiteit Brussel
Vereniging van oud-studenten geschiedenis VUB
Vereniging voor Nederlands Vrijzinnig Hoger Onderwijs
Vlaams Rechtsgenootschap Brussel (VRG)
Vrijdenkersbond De Rede Ronse
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Vrijzinnig Huis
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Antwerpen
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Kortrijk
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Mechelen
Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum “Karel Cuypers” (VSAD), zie: Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed (CVHE)
Vrijzinnig Trefpunt
Vrijzinnig Vilvoorde
Vrijzinnige Koepel voor niet-confessionele en humanistische verenigingen en instellingen
Vrijzinnige Stichting
Vrijzinnige Werkmansbibliotheek Leren Vereert
VUB Players

W

Werkgemeenschap Moraal
Westland
Wetenschappelijke Kring (WK)
Wilri, Hugo

X
Y
Z

Zatte Wijven Kring (ZWK)

Reacties gesloten