Publicaties over het Brussels Studentenleven

Om onderzoekers van en geïnteresseerden in het Brussels studentenleven een eerste hand te reiken, werd onderstaande bibliogafie samengesteld. Het gaat om een voorlopige lijst van boeken en artikels, die weliswaar geregeld wordt aangevuld. Onze meer uitgebreide – maar evenmin exhaustieve – bibliografie vind je hier.

 • De Keukelaere (T.). De universiteitsbelevenis van de VUB-student en de rol van studentenverenigingen hierin: een exploratief onderzoek. Brussel, VUB, 2015 (onuitgegeven verhandeling).
 • De Metsenaere (M.) en Huysseune (M.). "Vijfentwintig jaar VUB-studenten". In: Witte (E.) en Tyssens (J.) (eds.). De Tuin van Akademos. Studies naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel. Brussel, VUBPRESS, 1995, pp.135-185.
 • Despy-Meyer (A.), DIERKENS (A.) en Scheelings (F.). 25 novembre 1941. L'Université Libre de Bruxelles ferme ses portes. Brussel, Archives de l'ULB, 1991.
 • Joosen (T.). "Vrijzinnigheid bij de Brusselse studenten doorheen de tijd". In UVV-info, 2005, V, sept. - okt., p. 28-32.
 • Scheelings (F.). "Mei '68 en de Vlaamse studenten aan de ULB". In: OSB Briefing, 1998, XXVII, 3, pp. 11-13.
 • Scheelings (F.). "Studentenbeweging (universitair onderwijs). Brussel". In De Schryver (R.), Dewever (B.) e.a. (eds.). Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2885.
 • Scheelings (F.). "Geen Taal Geen Vrijheid en de liefde voor de boeken". In: OSB Briefing, 1999, XXVIII, 5, pp. 6-7.
 • Scheelings (F.). "Vrij Onderzoek en Vijftig Jaar Studiekring". In: OSB Briefing, 1999, XXVIII, 6, pp. 14-16.
 • Scheelings (F.). "Les étudiantes dans les cercles estudiantins de la VUB". In: Femmes de culture & de pouvoir. Liber Amicorum Andrée Despy-Meyer. Brussel, ULB, 2000, pp. 337-350.
 • Scheelings (F.). "Zwieren, zingen en springen: de geschiedenis van de bals van de Vlaamse studenten in Brussel". In: OSB Briefing, 2006, XXXV, 6, pp. 4-6.
 • Scheelings (F.). Twee keer Vrij Onderzoek. De geschiedenis van het principe en de geschiedenis van zestig jaar Studiekring VO.
 • Schoon uit de toon. Het Vrijzinnig Zangfeest op de VUB sinds 1986. Brussel, CAVA, 2015.
 • Van Damme (T.). VUB op stelten!: een studie van studentenprotest en de rol van de SOR in de jaren '70 en '80. Brussel, VUB, 2013 (onuitgegeven verhandeling).

Reacties gesloten