De universiteit in enkele data

Standbeeld van Pierre-Théodore Verhaegen op de ULB-Campus Solbosch (Collectie CAVA)

Standbeeld van Pierre-Théodore Verhaegen op de ULB-Campus Solbosch (Collectie CAVA)

De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan uit de Franstalige Université libre de Bruxelles (ULB). Deze werd in 1834 in het leven geroepen door de Brusselse advocaat, liberaal politicus en vrijmetselaar Pierre-Théodore Verhaegen. Verhaegen wilde een universiteit die onafhankelijk zou zijn van Kerk en Staat en waar academische vrijheid zou heersen.

In 1856 werd een Vlaamse studentenkring opgericht, eerst ‘Nederduits Taalminnend Genootschap’ en later ‘Geen Taal Geen Vrijheid’ genoemd, die opkwam voor het Nederlands op de universiteit, in Brussel en in Vlaanderen. Het duurde nog tot 1935 voor het eerste programma -het doctoraat in de Rechten- verdubbeld werd. Vanaf 1955 komt het verdubbelingsproces opnieuw op gang en in 1963 konden studenten in vrijwel alle faculteiten een aantal cursussen in het Nederlands volgen.

Het plan van de Leuvense universiteit om een Franstalige afdeling in Vlaams-Brabant op te richten was genoeg om de algemene studentenprotesten van het einde van de jaren zestig, die overal in Europa plaatsvonden, ook in België te laten escaleren tot een echte studentenrevolte. Op de ULB eisten de Nederlandstaligen eerst een volwaardige Nederlandstalige afdeling, daarna een zelfstandige universiteit. Op 1 oktober 1969 werd de splitsing doorgevoerd, die juridisch bekrachtigd werd door de wet van 28 mei 1970. Aloïs Gerlo werd verkozen tot eerste  rector van de nieuwe Nederlandstalige Brusselse universiteit. Spoedig werden twee nieuwe campussen gebouwd. Het voormalig oefenterrein van de rijkswacht werd Campus Oefenplein in Etterbeek (de jure gelegen op het grondgebied van Elsene); de medische opleidingen en het universitair ziekenhuis vonden onderdak op Campus Jette.

Kleine chronologie:

Gulden Boek Vaandel

Gulden Boek (Collectie CAVA, archief BSG)

1834: oprichting van de ULB.

1856: oprichting van het Nederduits Taalminnend Genootschap, de voorloper van het BSG.

1891: eerste cursus in het Nederlands (Nederlandse Rechtstaal).

1930: August Vermeylen, Vlaams oud-student van de ULB, bezieler van ‘Van Nu en Straks’, socialistisch politicus, professor aan ULB en UGent wordt de eerste rector van de vernederlandste Universiteit Gent.

1935: start verdubbeling van de doctoraten in de Rechten.

1946: start verdubbeling van de kandidaturen in de Rechten.

1955: start verdubbeling van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte in 1955 met Romaanse filologie en Wijsbegeerte.

1969_alternatief_folder_studeernederlands

Folder uit 1969 (Collectie CAVA, archiefbestand VNVHO)

Aloïs Gerlo (Collectie CAVA)

Aloïs Gerlo (Collectie CAVA)

1956: oprichting Oudstudentenbond.

1968-1969: de studentenrevolte en de Vlaamse drukkingsgroepen maken het ontstaan van de autonome en Nederlandstalige Vrije Universiteit Brussel mogelijk.

1970: start van de onderwijsbeoordeling van professoren door studenten via een ‘pedagogisch advies’, een unicum in Vlaanderen.

1971: begin van de bouw van het Academisch Ziekenhuis Jette; de eerste patiënten worden in 1977 verzorgd.

1973: opening van de eerste gebouwen op de campus Oefenplein: de studentenwijk.

1975: start van het avondonderwijs voor werkstudenten, eveneens een toenmalig unicum in Vlaanderen.

1976-77: omvorming van de Sociale Commissie tot Sociale Raad (SOR), met zeer democratische inslag. Sedert 1982 bezitten de studenten een meerderheidspositie en wordt de Sociale Sector door hen bestuurd. In 2005 werd de SOR omgevormd tot Studentenraad volgens het participatiedecreet van 2004 en bestaat ze volledig uit studenten.

Campus Etterbeek in aanbouw

Campus Etterbeek in aanbouw (Collectie CAVA)

1978: omvorming van de Navorsingscommissie tot Onderzoeksraad en start van een sterker centraal onderzoeksbeleid.

1981: omvorming van de Onderwijscommissie tot Onderwijsraad (OWR), en start van een sterker centraal onderwijsbeleid.

1981: opening van het eerste researchpark in Neder-Over-Heembeek.

Campus Jette

Campus Jette (Collectie CAVA, foto Hilde Christiaens)

1985: beslissing tot oprichting van drie Zelfstudiecentra (die van 1986 – 1989 operationeel werden).

1985: opening Kinderziekenhuis Jette.

1986-87: eerste hervorming van het onderzoeksbeleid: de researchactiviteiten worden opgedeeld in een zaainiveau, incubatieniveau en een excellentieniveau.

1986-87: oprichting van Vesalius College Brussels, een semi-autonoom functionerende hoger onderwijsinstelling naar Amerikaans model.

1991: eerste Vlaams decreet op het Universitair Onderwijs.

Uitreiking eredoctoraat aan Nelson Mandela (Collectie CAVA, foto Hilde Braet)

Uitreiking eredoctoraat aan Nelson Mandela (Collectie CAVA, foto Hilde Braet)

1993: eredoctoraat uitgereikt aan Nelson Mandela en Frederik Willem De Klerk

2002: oprichting Brussels Investeringsfonds (voor een valoriseringsbeleid voor Wetenschappelijk Onderzoek)

2003-04: omvorming naar BaMa-structuren.

2003: oprichting van de Universitaire Associatie Brussel.

2005: de VUB start als eerste universiteit met een diversiteitsplan.

Eerste rationalisaties in eerste en tweede cyclusonderwijs. Tandheelkunde was in 2003 al verdwenen. De VUB compenseert met de oprichting van samenwerkingsverbanden, zoals het Kunstenplatform, het Brussels Institute of Contemporary China Studies en de Master of International Management Science (Handelsingenieur Solvay) die gezamenlijk wordt ingericht met ULB.

2006: 150-jarig bestaan van het Brussels Studentengenootschap. Oprichting van het Brussels Stadsplatform.

2007: implementatie Bachelors- en Mastersstructuur is voltooid.

2009: oprichting van de Brussels University Alliance tussen VUB en ULB.

2010: aankoop van de Karel Van Miert building op Pleinlaan 5.

Terug naar portaal

Reacties gesloten