Onderzoek naar de Vrije Universiteit Brussel

CAVA wil historisch onderzoek over de academische gemeenschap en de Brusselse studenten zo veel mogelijk stimuleren.

Daarom hebben we voor studenten een lijst met onderzoeksonderwerpen bachelor- en masteronderwerpen) samengesteld, waarin we aangeven welke onderzoeksthema’s interessant zijn. Voor deze onderzoeksthema’s zijn we zeker dat we (eventueel samen met andere instellingen) genoeg bronnen hebben. Door zo’n thema te kiezen draag je bij tot de kennis over de evolutie van de academische gemeenschap. Als je zo een thema kiest, willen we je graag wat begeleiden bij je werk, zonder je promotor voor de voeten te lopen uiteraard. Prof. F. Scheelings kan voor sommige thema’s ook als promotor optreden.

Niet alle onderzoek hoeft te leiden tot een wetenschappelijk werk. Misschien wil je gewoon wat meer weten over een aspect van de geschiedenis van de universiteit. Ook dan begeleiden we je graag.

We doen ook graag projecten met professoren en vakgroepen. In vakgroepen waar historische onderwerpen aan bod komen, kan de archivaris in het begin van het academiejaar de CAVA-onderwerpen komen toelichten. Indien je een onderzoekslijn of -project wil opzetten waarin de archieven van CAVA een rol kunnen spelen, zullen we dat graag ondersteunen. Ook hiervoor kan de onderwerpenlijst of het archievenoverzicht misschien inspirerend werken. Neem voorafgaand contact met ons op, zodat we jouw studenten (en assistenten) adequaat kunnen verder helpen. Het team van CAVA is zoveel mogelijk samengesteld uit wetenschappelijke medewerkers die historische, archivistische en/of erfgoedexpertise hebben.

Een overzicht van onze collecties kun je terugvinden op onze pagina collecties of in het uitgebreidere collectieoverzicht. Via de online catalogus Pallas kan je zoeken in de bestanden die online ontsloten zijn.  Iedereen die een onderzoek wil doen, vragen we om contact op te nemen via info@cavavub.be. De archivaris, prof. dr. Frank Scheelings, wil graag het onderzoek even doorspreken en een eerste oriĆ«ntatie over de bronnen geven.

CAVA doet zelf ook aan onderzoek, maar onderzoek is tijdrovend, dus we zijn verplicht dat te beperken tot de volgende gevallen:

  • wanneer het bedrijfsbelang van de VUB dat vereist, bijvoorbeeld bij belangrijke centrale gebeurtenissen, commemoraties, verjaardagen enz. Hier neemt CAVA zelf het initiatief op basis van de historische informatie waarover zij beschikt. Dit onderzoek wordt in de lange termijnplanning opgenomen;
  • wanneer er een interne of externe vraag komt die in een uurtje kan worden opgelost of waarbij de vraagsteller op weg gezet kan worden voor verder onderzoek;
  • wanneer derden het onderzoek financieren op basis van een contract. Dit onderzoek wordt in de planning opgenomen.

Terug naar portaal
 

Reacties gesloten