Lopende projecten

Onderzoeksgids

De onderzoeksgids ‘Op zoek naar de evolutie van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen sinds de Tweede Wereldoorlog’ wordt begin 2018 gepubliceerd. Deze gids bevat 16 artikels en stimuleert het onderzoek naar vrijzinnig erfgoed. Tegelijkertijd zullen deze artikels ook online op deze website worden aangeboden, samen met een voorstelling van de archiefinstellingen die vrijzinnige bronnen bewaren, en meer dan honderd fiches die archieven signaleren van vrijzinnige signatuur.

Zorg

Het bestaande bronnenmateriaal over de geschiedenis van de vrijzinnige zorg bleek onvolledig en daarom nam CAVA in 2017 interviews af van personen die hierbij een rol spe(e)l(d)en. Delen van deze interviews werden met het publiek gedeeld (audiobar) op verschillende activiteiten (Erfgoeddag 2017, congres ZINZorg.nu). Na afronding van het onderzoek, zal in 2018 een publicatie rond dit thema verschijnen.

Internationaal humanisme

CAVA wil de Vlaamse georganiseerde vrijzinnigheid na de Tweede Wereldoorlog in een breed internationaal kader plaatsen. Daarom wordt in 2018-2019 onderzoek gedaan naar georganiseerd humanisme in België, Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook dit onderzoek zal resulteren in een publicatie.

Duurzaam Digitaal

Met dit project begeleidt CAVA de diensten van de VUB om de ‘digital born’ documenten en dossiers op een kwaliteitsvolle manier te behandelen, zodat ze bewaard blijven voor de toekomst. Het project zet een kader op voor digitale hygiëne en geeft best practices in verband met dossiervorming, naamgeving, opbouw van en ordening in mappenstructuren, selectie, bewaring en overdracht in een digitale omgeving. Het project maakt gebruik van de DigiTest en resulteerde ook in een pilootversie van een digitaal depot.

Feest van de Vrijzinnige Jeugd

Dit project bestudeert de opgang van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd in Vlaanderen in de twintigste eeuw.

Reacties gesloten