Folder Structure Creator

Het opstellen van een nieuwe mappenstructuur met de Folder Structure Creator is vrij eenvoudig:
  1. Download het Folder Structure Creator-Excelbestand.
  2. Open de Folder Structure Creator.
  3. Het geopende Excel-bestand bevat macro's. Zorg dat deze ingeschakeld zijn.
  4. De spreadsheet bestaat uit verschillende kolommen. Iedere kolom is eigenlijk een diepteniveau in de mappenstructuur. Zo worden in kolom A alle hoofdmappen vastgelegd. Kolommen B, C, D, enz. bevatten de submappen (zie afbeelding).
  5. Wanneer het plan van de mappenstructuur is afgewerkt, klik je op de 'Create folder structure'-knop. De macro zet zo automatisch het plan om in een feitelijke mappenstructuur. (zie afbeelding).

Reacties gesloten