Collecties

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven bewaart het academisch erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel (1856-vandaag) en het erfgoed met betrekking tot het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen en Brussel (1945 tot vandaag).

ZuurvrijeDozenHet erfgoed van de Vlaamse universitaire gemeenschap aan de ULB en van de Vrije Universiteit Brussel bestaat uit: archieven van studenten- en alumniverenigingen (bijv. het Brussels Studentengenootschap Geen Taal Geen Vrijheid, Studiekring Vrij Onderzoek, de facultaire en regionale studentenkringen en de Oudstudentenbond), faculteiten en onderzoekseenheden en persoonsarchieven van academici, alumni en studenten. Al deze archieven dragen bij tot een betere kennis van de geschiedenis en de engagementen van de universiteit. Deze collectie omvat ook diverse tijdschriften, een collectie van ca. 5000 foto’s en collecties textiel, affiches, objecten en medailles.

Archieven en collecties van de instellingen van de georganiseerde vrijzinnigheid getuigen van de vrijzinnig humanistische levensopvatting. Enkele voorbeelden uit de CAVA-collectie:

  • Archief van het Humanistisch Verbond, het Humanistisch-Vrijzinnig Vormingswerk en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, van de stichting in 1951 tot heden, zowel komende van het nationaal bestuur als van de lokale afdelingen
  • Archief van de Unie Vrijzinnige Verenigingen / deMens.nu
  • Papieren archief en video-archief van vzw Het Vrije Woord
  • Archief van de Oudervereniging voor de Moraal

Daarnaast bewaart CAVA tijdschriften en nieuwsbrieven van vrijzinnig-humanistische verenigingen en organisaties, met de klemtoon op Nederlandstalige uitgaven.

Neem hier een kijkje voor een uitgebreider collectieoverzicht.

Via de online catalogus Pallas kan u zoeken in de bestanden die online ontsloten zijn. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met info@cavavub.be.

De leeszaal beschikt over een handbibliotheek met referentiewerken en publicaties over de geschiedenis van de universiteit en over het vrijzinnig humanisme.

Voor  de dienstverlening aan de VUB-administratie verwijzen wij  naar onze intranetpagina op het VUB-intranet (inloggen > Administratie > Universiteitsarchief).

 

Reacties gesloten