Bewaartermijnen en selectielijsten

Hoe lang documenten bewaard moeten blijven, kan je terugvinden op een selectielijst. Deze lijst geeft een overzicht van alle series documenten die voortvloeien uit de werkzaamheden van je vereniging of organisatie. Op basis van de selectielijst kan je op een gestructureerde manier documenten vernietigen of overdragen voor permanente bewaring. Let wel, de selectielijst geldt zowel voor papieren als voor digitale documenten!

Ter ondersteuning van kleine verenigingen stelde CAVA een algemene selectielijst op voor vzw's.

Met het oog op de vlotte toepassing van selectielijsten werd er een praktische handleiding opgesteld. Het is belangrijk dat je deze handleiding volledig doorneemt, vooraleer je aan de slag gaat.

Specifieke richtlijnen voor de VUB- administratie vind je via het VUB-intranet
(inloggen > Administratie > Universiteitsarchief).

Reacties gesloten